Monday, 31 October 2011

Bán Tái định cư Phú Diễn - gần đường Hoàng Quốc Việt kéo dài.

Posted on 20:16 by nxt

Tái định cư Phú Diễn - gần đường Hoàng Quốc Việt kéo dài.
TT8.2: 40m2. Hướng Tây Bắc. Mặt tiền ~3.1m. Giá 86tr/m2.
TT3.2: 88m2. Hướng Đông Bắc. Mặt tiền 4.47m. Giá 86tr/m2.
TT1.2: 60m2. Hướng Đông Nam. Mặt tiền 3.3m. Giá 90tr/m2.
TT7.3: 75m2. Hướng Đông Nam. Mặt tiền ~4.8m. Giá 85tr/m2.
TT3.3. 91m2. Hướng Tây Nam. Mặt tiền ~4.85m. Giá 87tr/m2.
TT5.7. 54m2. Hướng Tây Bắc. Mặt tiền 6m. Giá 90tr/m2.
TT4.4. 80m2. Hướng Đông Bắc. Mặt tiền 4.57m. Giá 82tr/m2.
TT3.4.  49m2. Hướng Đông Nam. Mặt tiền 3.9m. Giá 115tr/m2.
TT9.1. 40m2. 40m2. Mặt tiền 3.15m. Giá 85tr/m2

--
Nhân - Lễ - Nghĩa - Chí - Tín
Nguyễn Thanh - 0902.030.838
Website: http://thanhtra.info/
--------------------------------------------
Số Tài khoản: 1460205282710
Tên: Nguyễn Văn Thanh
Ngân Hàng NN&PTNT chi nhánh Nam Hà Nội.

--
Bạn nhận được thư này vì bạn đã được đăng ký vào nhóm Google Groups "SÀN BẤT ĐỘNG SẢN ONLINE".
Để đăng bài lên nhóm này, hãy gửi email đến Sanbatdongsan_online@googlegroups.com.
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này, hãy gửi email tới Sanbatdongsan_online+unsubscribe@googlegroups.com.
Để biết tùy chọn khác, hãy truy cập nhóm này tại http://groups.google.com/group/Sanbatdongsan_online?hl=vi.

No Response to "Bán Tái định cư Phú Diễn - gần đường Hoàng Quốc Việt kéo dài."

Leave A Reply