Tuesday, 22 November 2011

Lật tẩy những "mánh" lừa bán đất dự án

Posted on 17:44 by nxt


Lật tẩy những "mánh" lừa bán đất dự án

--
Chi tiết xin vui lòng liên hệ

Phòng truyền thông
Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Hà Nội - HRDE


Số 1, Ngõ 68, Ngụy Như Kontum, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (84-4)35539967; Fax: (84-4)3 543 0027
Website: www.sanbatdongsanhanoi.info
              www.timdat.vn
              www.timdat.com.vn--
Bạn nhận được thư này vì bạn đã được đăng ký vào nhóm Google Groups "SÀN BẤT ĐỘNG SẢN ONLINE".
Để đăng bài lên nhóm này, hãy gửi email đến Sanbatdongsan_online@googlegroups.com.
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này, hãy gửi email tới Sanbatdongsan_online+unsubscribe@googlegroups.com.
Để biết tùy chọn khác, hãy truy cập nhóm này tại http://groups.google.com/group/Sanbatdongsan_online?hl=vi.

No Response to "Lật tẩy những "mánh" lừa bán đất dự án"

Leave A Reply