Thursday, 29 December 2011

bán buôn sim beeline v?i gói cu?c t? phú 2.

Posted on 08:59 by nxt

bán buôn sim beeline voi gói cuoc ty phú 2.

17k/1 cai.

ai có nhu cau xin liên he:

Mr T?n: 01694079962 or 0993895368

--
Bạn nhận được thư này vì bạn đã được đăng ký vào nhóm Google Groups "SÀN BẤT ĐỘNG SẢN ONLINE".
Để đăng bài lên nhóm này, hãy gửi email đến Sanbatdongsan_online@googlegroups.com.
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này, hãy gửi email tới Sanbatdongsan_online+unsubscribe@googlegroups.com.
Để biết tùy chọn khác, hãy truy cập nhóm này tại http://groups.google.com/group/Sanbatdongsan_online?hl=vi.

No Response to "bán buôn sim beeline v?i gói cu?c t? phú 2."

Leave A Reply