Thursday, 29 December 2011

Bạn có 1 lời bình mới...

Posted on 05:02 by nxt

Bạn có 1 lời bình mới...

Lời bình và người gởi sẽ xuất hiện ẩn đến mọi người, nhưng có thể được xóa vào bất kỳ lúc nào.

1 lời bình mới trong Ảnh của tôi

Để xem những gì đã được viết đến bạn và để trả lời, đơn giản theo liên kết sau:

Xem lời bình của bạn…Email này là một phần trong quá trình phân phát tin nhắn và lời bình của chúng tôi. Bạn có thể chọn để phớt lờ email này nếu bạn không thích nội dung của những tin nhắn của bạn.

Tận hưởng niềm vui!
Đội Badoo

P.S: Để được an toàn, luôn luôn gặp gỡ ở nơi công cộng vào ban ngày.

Đây là hộp thư chỉ dành cho việc gởi tin nhắn. Việc trả lời tin nhắn này thì không được theo dõi hay hồi âm. Bạn đã nhận được tin nhắn này như là một người sử dụng Badoo đã đăng ký, để kiểm soát những email mà bạn nhận vui lòng thay đổi thiết lập của bạn.

No Response to "Bạn có 1 lời bình mới..."

Leave A Reply