Monday, 26 December 2011

Bùi Thanh Dương đã tag 1 ảnh của bạn trên Facebook

Posted on 01:20 by nxt

facebook
Bùi Thanh Dương đã thêm một bức ảnh có mặt bạn.
Xem ảnh
Đến trang thông báo
Tin nhắn này đã được gửi tới buonnhadat@att.net.

No Response to "Bùi Thanh Dương đã tag 1 ảnh của bạn trên Facebook"

Leave A Reply