Monday, 5 December 2011

Cần gấp nhà phân lô khu vực Ngụy Như Kon Tum

Posted on 20:39 by nxt

Yêu cầu : MT.4m, tránh hướng Bắc, nhà 4-5t.
Diện tích từ 50m2 trở lên.
 Khu vực Ngụy Như Kon Tum, hoặc THNC.
Ngân sách 10-15 tỉ
Khách không ảo, nên đừng báo hàng ảo.
Cảm ơn các bạn
--
Best Regards
----------------------
Trần Thùy Dương
Sales Executive
    ------------------------------------
Mobile :  0933 792286
Email  : thuyduong081982@gmail.com


--
Bạn nhận được thư này vì bạn đã được đăng ký vào nhóm Google Groups "SÀN BẤT ĐỘNG SẢN ONLINE".
Để đăng bài lên nhóm này, hãy gửi email đến Sanbatdongsan_online@googlegroups.com.
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này, hãy gửi email tới Sanbatdongsan_online+unsubscribe@googlegroups.com.
Để biết tùy chọn khác, hãy truy cập nhóm này tại http://groups.google.com/group/Sanbatdongsan_online?hl=vi.

No Response to "Cần gấp nhà phân lô khu vực Ngụy Như Kon Tum"

Leave A Reply