Sunday, 25 December 2011

cần mua ngoai giao doan no4

Posted on 18:35 by nxt

mình đang có khách nét cần mua chung cu no4 ngoại giao doàn căn 3pn giá 22 tr/m ban nao có alo cho minh nhé 0919826923

--
Bạn nhận được thư này vì bạn đã được đăng ký vào nhóm Google Groups "SÀN BẤT ĐỘNG SẢN ONLINE".
Để đăng bài lên nhóm này, hãy gửi email đến Sanbatdongsan_online@googlegroups.com.
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này, hãy gửi email tới Sanbatdongsan_online+unsubscribe@googlegroups.com.
Để biết tùy chọn khác, hãy truy cập nhóm này tại http://groups.google.com/group/Sanbatdongsan_online?hl=vi.

No Response to "cần mua ngoai giao doan no4"

Leave A Reply