Friday, 30 December 2011

D/Đàn MôiGiới ĐịaỐc Chung cu 165 Thai Ha, dt 107m2, tang 11, can goc, tao B, gia 1800$

Posted on 17:52 by nxt

Ban chung cu 165 thai ha, dt 107m2 tang 11, can goc, gia goc 1733$, ban 1.800$. ai co khach call nhe!
 
call: 0934.479.896

No Response to "D/Đàn MôiGiới ĐịaỐc Chung cu 165 Thai Ha, dt 107m2, tang 11, can goc, tao B, gia 1800$"

Leave A Reply