Thursday, 29 December 2011

D/Đàn MôiGiới ĐịaỐc Dich Vu Gio Qua Tet cua Nguyen gui Anh/Chi

Posted on 02:19 by nxt


Dear Anh/Chi,

Nam 2011 cung sap ket thuc va mot nam moi sap toi tran day thanh cong se den, Nguyen chuc Anh/Chi ma dao thanh cong, an khang thinh vuong nhen

Hien nay Nguyen cung phat trien them dich vu cung ung Gio qua Tet cho Nam Nham Thin (2012)

Noi dung chi tiet ve Gia ca, hinh anh san pham, ... Nguyen de trong file dinh kem nhen

Moi chi tiet xin vui long LH: 0903053286 (Nguyen) hoac Email: nguyennh@doanhchu.com

Cam on cac Anh/Chi da bo chut thoi gian de doc Mail nay cua Nguyen

Neu Mail nay lam phien va ton thoi gian cua Anh/Chi, Cho Nguyen cao loi

Chuc mot ngay tot lanh

Tran trong

P/S: Hinh anh chi tiet cua gio qua Tet nhen Anh/Chi


--

Ngo Hoang Nguyen
Course Assisstant - Tro Ly Khoa Hoc

CTCP Dau Tu & Dao Tao DOANH CHU - DOANHCHU Investment & Training Corporation.
[A]: Lau 2 - 643 Dien Bien Phu - Quan 3 - TPHCM
[T]: (848) 6293 4986
[C]: (84)933 698 282 - [F]: (848) 6293 4987 - [W]: www.doanhchu.com


--
Diễn Đàn Môi Giới Địa ốc
 
Website Click here!: http://groups.google.com/group/diaocsao/topics?hl=vi_US

No Response to "D/Đàn MôiGiới ĐịaỐc Dich Vu Gio Qua Tet cua Nguyen gui Anh/Chi"

Leave A Reply