Monday, 5 December 2011

Delivery Status Notification (Failure)

Posted on 23:51 by nxt

Delivery to the following recipient failed permanently:

binhndc@angia.com.vn

Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the recipient domain. We recommend contacting the other email provider for further information about the cause of this error. The error that the other server returned was: 550 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try
550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or
550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at
550 5.1.1 http://mail.google.com/support/bin/answer.py?answer=6596 g9si26557950pbj.131 (state 14).

----- Original message -----

MIME-Version: 1.0
Received: by 10.68.56.163 with SMTP id b3mr26046535pbq.0.1323157860870; Mon,
05 Dec 2011 23:51:00 -0800 (PST)
X-BloggerMail: de3b178601d517fb127763dbf2c486abf4bc850e
Message-ID: <bcaec53aef2a47720804b367b29d@google.com>
Date: Tue, 06 Dec 2011 07:51:00 +0000
Subject: =?UTF-8?B?W1ZpZXRuYW0gZXhwbG9yZXIgdHJhdmVsXSBDw6FjaCBQaMOybmcgdHLDoW5oIGNow6F5IA==?=
=?UTF-8?B?buG7lSBiw6xuaCB4xINuZyB4ZSBtw6F5IHThuqFpIHbDrCBsw6BtIHNhbyB0aOG6vyBuw6BvIGNo4buR?=
=?UTF-8?B?bmcgdOG6oWkgbuG6oW4gbmd1ecOqbiB0w6FjIG5ow6JuIGFuIHRvw6BuIGvhu7kgdGh14bqtdCBuaA==?=
=?UTF-8?B?4bqldA==?=
From: nxt <buonnhadat.net@gmail.com>
To: binhndc@angia.com.vn
Content-Type: multipart/alternative; boundary=bcaec53aef2a4771f904b367b29a

Những tác nhân có thể làm bình xăng xe máy nổ

Hầu hết các chuyên gia động lực nhận định dù nhà sản xuất có giải pháp
chống cháy nổ cho bình xăng nhưng không có nghĩa rằng điều đó không thể xảy
ra.

Khả năng phát nổ của bình xăng có thể chia thành 2 trường hợp, tia lửa điện
xuất hiện từ bên trong bình, hoặc do yếu tố bên ngoài tác động.

Xác suất rất thấp để tia lửa điện xuất hiện từ bên trong bình xăng

Theo một chuyên gia về điện lâu năm trong ngành động lực, nếu bình còn ít
xăng, xe lại đi trên đường xóc gây ra hiện tượng sóng sánh. Trong một số
trường hợp đặc biệt, sự cọ xát giữa các lớp xăng tạo ra hiện tượng tích
điện. Quá trình phóng điện có thể xuất hiện nếu khác khu vực tích điện trái
dấu ở gần nhau, với một điện lượng đủ lớn có thể hình thành tia lửa điện.

Để hạn chế hiện tượng phóng và tích điện, nhà sản xuất thường thiết kế bình
xăng có nhiều ngăn, và được nối mát để triệt tiêu sự tích điện.

Khi được hỏi về khả năng tia lửa điện xuất hiện từ cơ cấu đo mức nhiên
liệu. Chuyên gia cho biết có thể có nhưng sẽ rất thấp. Xăng là chất có khả
năng cháy nổ rất cao, nên không một nhà sản xuất nào đưa xe ra thị thường
mà không tính đến phương án chống tia lửa điện. Tuy nhiên những điều "người
tính không bằng trời tính" vẫn xảy ra.


Sơ đồ mạch điện báo xăng trên xe máy.

Sơ đồ mạch điện báo xăng trên xe máy.


Thiết bị đo mức xăng trên xe máy gồm 2 cụm chi tiết chính, cụm biến trở đặt
trong bình, và cụm đồng hồ hiển thị.

No Response to "Delivery Status Notification (Failure)"

Leave A Reply