Friday, 30 December 2011

Facebook login from "Fr"

Posted on 17:48 by nxt

Chào Nông Công Tử,

A new device named "Fr" logged into your Facebook account (ngày 30 tháng 12 2011 lúc 5:48 chiều) from Hanoi, NO REGION, VN (IP=171.249.140.16).(Lưu ý: Địa điểm này dựa trên thông tin từ nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) hoặc nhà cung cấp mạng không dây của bạn.)

This device has been added to your account.

Đó có phải là bạn không? Nếu đúng, bạn có thể bỏ qua phần sau của email này.

If this wasn't you, please follow the link below to protect your Facebook account information:
https://www.facebook.com/checkpoint/checkpointme?u=100001442524203&n=BhSl63rh

To learn how login notifications like this one can help you to protect your account information, visit the Help Center: http://www.facebook.com/help/?topic=loginnotifications.
Please note: Facebook will never request your login information through email.

Trân trọng cảm ơn!
Nhóm Phát Triển Facebook

No Response to "Facebook login from "Fr""

Leave A Reply