Friday, 30 December 2011

Happy new year 2012

Posted on 18:45 by nxt

DEAR ALL!
--
-------------------------------------------------------------------
Looking forward to hearing from you soon.
Best regards,
Nguyen Van Kien (Mr.)
Operation Manager
www.houseinhanoi.com
38 Hang  Hom Street, Hoan Kiem Dist, Ha Noi city, Vietnam
Tel : (84-4) 22432033 | Fax: (84-4) 39381294      
Mobile phone:0933534999    
Email: lanlinhvina@gmail.com  
Skype call : fa.nguyen      
Yahoo    :maxib2b      
Visit us at : http://www.houseinhanoi.com         http://www.asiahotelbiz.com    
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
...your accommodation choice in, Vietnam and  Asia
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

--
Bạn nhận được thư này vì bạn đã được đăng ký vào nhóm Google Groups "SÀN BẤT ĐỘNG SẢN ONLINE".
Để đăng bài lên nhóm này, hãy gửi email đến Sanbatdongsan_online@googlegroups.com.
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này, hãy gửi email tới Sanbatdongsan_online+unsubscribe@googlegroups.com.
Để biết tùy chọn khác, hãy truy cập nhóm này tại http://groups.google.com/group/Sanbatdongsan_online?hl=vi.

No Response to "Happy new year 2012"

Leave A Reply