Saturday, 24 December 2011

Heocon Lạnhlùng mentioned you on Facebook

Posted on 05:21 by nxt

facebook
Xin chào Nông,
Heocon Lạnhlùng đã nhắc đến bạn trong a comment.

Heocon đã viết: "Zìn Zín An Nguyen NgOc Kute Ngoc Bich Nguyen Ngoc Aquarius Nông Công Tử Bác Học Điên Bac Tran Wind Cold Lun An"

Xem chuỗi bình luận

Trả lời email này để đã bình luận về trạng thái này.
Trân trọng cảm ơn!
Nhóm Phát Triển Facebook
Xem Bình luận
Tin nhắn này đã được gửi tới buonnhadat@att.net. Nếu bạn không muốn nhận các email này từ Facebook trong tương lai, vui lòng đi theo liên kết bên dưới để hủy đăng ký. http://www.facebook.com/o.php?k=8a4676&u=100001442524203&mid=55fcf05G5af366756c2bG9831d1Gb7 Facebook, Inc. Attention: Department 415 P.O Box 10005 Palo Alto CA 94303

No Response to "Heocon Lạnhlùng mentioned you on Facebook"

Leave A Reply