Saturday, 24 December 2011

Quỳnh Nga Nguyễn mentioned you on Facebook

Posted on 01:14 by nxt

facebook
Xin chào Nông,
Quỳnh Nga Nguyễn đã nhắc đến bạn trong a comment.

Quỳnh Nga đã viết: "Nông Công Tử bạn cười zề thế"

Xem chuỗi bình luận

Trả lời email này để đã bình luận về bài đăng này.
Trân trọng cảm ơn!
Nhóm Phát Triển Facebook
Xem Bình luận
Tin nhắn này đã được gửi tới buonnhadat@att.net. Nếu bạn không muốn nhận các email này từ Facebook trong tương lai, vui lòng đi theo liên kết bên dưới để hủy đăng ký. http://www.facebook.com/o.php?k=8a4676&u=100001442524203&mid=55f951aG5af366756c2bG981d91Gb7 Facebook, Inc. Attention: Department 415 P.O Box 10005 Palo Alto CA 94303

No Response to "Quỳnh Nga Nguyễn mentioned you on Facebook"

Leave A Reply