Sunday, 25 December 2011

Đ thanh phong đã để lại một tin nhắn cho bạn...

Posted on 02:30 by nxt

Đ thanh phong đã để một tin nhắn cho bạn...

Người gởi và nội dung của nó sẽ được hiển thị đến bạn và bạn có thể xóa nó bất kỳ lúc nào. Bạn có thể ngay lập tức trả lời nó, sử dụng hệ thống trao đổi tin nhắn. Để khám phá những gì trong tin nhắn, chỉ cần theo liên kết này:

Kiểm tra tin nhắn...Một số người vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi bạn bè:

Kelvin
Ho Chi Minh City, Việt Nam
Ngochanh
Ho Chi Minh City, Việt Nam
 
Tram
Ho Chi Minh City, Việt Nam
 


Email này là một phần trong quá trình phân phát của chúng tôi cho tin nhắn được gởi bởi Đ thanh phong. Nếu bạn vô tình nhận được tin nhắn này, vui lòng phớt lờ nó. Chẳng bao lâu sau, tin nhắn sẽ được xóa.

Tận hưởng niềm vui!
Đội Badoo

Bạn đã nhận email này, bởi vì một thành viên Badoo đã để lại một tin nhắn cho bạn trên Badoo. Đây là hộp thư chỉ dành cho việc gởi thôi. Việc trả lời tin nhắn này thì không được theo dõi hay hồi âm. Nếu bạn không muốn nhận thêm bất kỳ tin nhắn nào từ Badoo, vui lòng thông báo chúng tôi.

No Response to "Đ thanh phong đã để lại một tin nhắn cho bạn..."

Leave A Reply