Sunday, 4 December 2011

Trang Luna mentioned you on Facebook

Posted on 05:07 by nxt

facebook
Xin chào Nông,
Trang Luna đã nhắc đến bạn trong a comment.

Trang đã viết: "Mèo Prince m chị thèm vào úp. mang tiếng úp sọt thì phải úp th nào nó tử tế chứ úp mày mang tiếng ra :))) Nông Công Tử :)))) @"

Xem chuỗi bình luận

Trả lời email này để bình luận ảnh này.
Trân trọng cảm ơn!
Nhóm Phát Triển Facebook
Xem Bình luận
Tin nhắn này đã được gửi tới buonnhadat@att.net. Nếu bạn không muốn nhận các email này từ Facebook trong tương lai, vui lòng đi theo liên kết bên dưới để hủy đăng ký. http://www.facebook.com/o.php?k=8a4676&u=100001442524203&mid=5456dbfG5af366756c2bG8e39e9Gb7 Facebook, Inc. Attention: Department 415 P.O Box 10005 Palo Alto CA 94303

No Response to "Trang Luna mentioned you on Facebook"

Leave A Reply