Friday, 23 December 2011

Trang Nguyễn tagged you in a post

Posted on 06:19 by nxt

facebook
Xin chào Nông,
Trang Nguyễn nói rằng cô ấy đã cùng với bạn và 27 người khác trong một trạng thái. Tìm hiểu thêm về tag trên Facebook.

To view Trang's post, follow the link below:

http://www.facebook.com/n/?permalink.php&story_fbid=165283383573675&id=100002760443719&mid=55e8b1fG5af366756c2bG97b088Gdb&bcode=Te4C8TA8&n_m=buonnhadat%40att.net
Trân trọng cảm ơn!
Nhóm Phát Triển Facebook
Tin nhắn này đã được gửi tới buonnhadat@att.net. Nếu bạn không muốn nhận các email này từ Facebook trong tương lai, vui lòng đi theo liên kết bên dưới để hủy đăng ký. http://www.facebook.com/o.php?k=8a4676&u=100001442524203&mid=55e8b1fG5af366756c2bG97b088Gdb Facebook, Inc. Attention: Department 415 P.O Box 10005 Palo Alto CA 94303

No Response to "Trang Nguyễn tagged you in a post"

Leave A Reply