Tuesday, 13 December 2011

Tú Anh mentioned you on Facebook

Posted on 01:52 by nxt

facebook
Xin chào Nông,
Tú Anh đã nhắc đến bạn trong a comment.

Tú đã viết: "Nông Công Tử ; tại a k nói rõ nên e tg??? hehe"

Xem chuỗi bình luận

Trả lời email này để đã bình luận về trạng thái này.
Trân trọng cảm ơn!
Nhóm Phát Triển Facebook
Xem Bình luận
Tin nhắn này đã được gửi tới buonnhadat@att.net. Nếu bạn không muốn nhận các email này từ Facebook trong tương lai, vui lòng đi theo liên kết bên dưới để hủy đăng ký. http://www.facebook.com/o.php?k=8a4676&u=100001442524203&mid=5511d94G5af366756c2bG92975dGb7 Facebook, Inc. Attention: Department 415 P.O Box 10005 Palo Alto CA 94303

No Response to "Tú Anh mentioned you on Facebook"

Leave A Reply