Monday, 26 December 2011

Tú Uyên Bùi tagged you in a post

Posted on 00:54 by nxt

facebook
Xin chào Nông,
Tú Uyên Bùi nói rằng cô ấy có mặt cùng với bạn và 48 người khác trong một hình ảnh. Tìm hiểu thêm về tag trên Facebook.

To view Tú Uyên's post, follow the link below:

http://www.facebook.com/n/?photo.php&fbid=270325716359180&set=a.270325333025885.63163.100001452610982&type=1&mid=562337bG5af366756c2bG9917acGdb&bcode=f2HrOw3p&n_m=buonnhadat%40att.net
Trân trọng cảm ơn!
Nhóm Phát Triển Facebook
Tin nhắn này đã được gửi tới buonnhadat@att.net. Nếu bạn không muốn nhận các email này từ Facebook trong tương lai, vui lòng đi theo liên kết bên dưới để hủy đăng ký. http://www.facebook.com/o.php?k=8a4676&u=100001442524203&mid=562337bG5af366756c2bG9917acGdb Facebook, Inc. Attention: Department 415 P.O Box 10005 Palo Alto CA 94303

No Response to "Tú Uyên Bùi tagged you in a post"

Leave A Reply