Tuesday, 17 January 2012

Bing bong...Một người bí mật đã gửi thiệp chúc Tết đến bạn

Posted on 23:33 by nxt

Chào bạn,
Một người bạn “bí mật” đã gửi tặng bạn Thiệp Chúc Mừng Năm Mới với lời chúc:
“Năm mới bình an và hạnh phúc”
Mời bạn xem Thiệp


Click here to unsubscribe

No Response to "Bing bong...Một người bí mật đã gửi thiệp chúc Tết đến bạn"

Leave A Reply