Friday, 20 January 2012

[ BĐS Hà Nội ] Thông báo cho nhadat_hanoi@googlegroups.com - 2 Bài viết trong 2 Chủ đề

Posted on 12:51 by nxt

Nhóm: http://groups.google.com/group/nhadat_hanoi/topics

  mike teo <miketeo98@gmail.com> Jan 20 10:17PM +0800  

  *THE REVOLUTIONARY REVOLVING MATRIX PLAN ! EVERYONE CAN SUCCEED !*
   
  *(Kindly use Google Translate for other language. Thank You.)*
   
   
   
  *I just had to tell you about this great site I just found !*
   
  *Started on 19th January 2012, 6:00 pm – New York, USA.*
  *Check it out for yourself at* http://winwin20.biz/?ref=596
   
   
  You will be hard pressed to find or have found such a good financial
  remuneration package on the Net.
   
  *COST :*
  A $3.00 monthly subscription
  $5.00 per position (once only purchase)
   
  *REMUNERATION :*
  $2.00 per personal subscribed referral
  3 2x2 matrices
  Once all 3 matrices are completed Each $5.00 position purchased will give
  you a gross return of $70.00
   
  *CAN YOU SAY NO TO A GROWING YOUR INVESTMENT** BY 14 TIMES ITS ORIGINAL
  VALUE ?*
   
  Pass this opportunity up at your own discretion, BUT, remember when people
  are talking about their income THAT YOU WERE NOTIFIED.
   
  *Check it out for yourself at* http://winwin20.biz/?ref=596

   

  Han viet kien <hanvietkien@gmail.com> Jan 20 09:20AM +0700  

  Huyết thanh kháng virus viêm gan B Hepatitis B Immuno Globulin dùng cho
  các đối tượng trẻ sơ sinh có mẹ nhiễm virus viêm gan siêu vi B. Thông
  thường nếu mẹ nhiễm virus viêm gan siêu vi B thì tỷ lệ con bị nhiễm theo mẹ
  lên đến trên 90%. Vì vậy phải cần tiêm Huyết thanh kháng virus viêm gan B
  ngay trong 48h trẻ mới sinh ra và tiêm kèm các mũi vaccin.
  Bạn cần mua Kháng huyết Thanh cứ ĐT đến số 098.389.3689 mà lấy nhé. Rẻ gần
  1 nửa so với giá bên viện LSND đang bán

   

Bạn nhận được thư này vì bạn đăng ký Nhóm Google nhadat_hanoi.
Bạn có thể đăng qua email.
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này, hãy gửi một thư trống.
Để có thêm tùy chọn, hãy truy cập nhóm này.

No Response to "[ BĐS Hà Nội ] Thông báo cho nhadat_hanoi@googlegroups.com - 2 Bài viết trong 2 Chủ đề"

Leave A Reply