Sunday, 29 January 2012

[ BĐS Hà Nội ] Thông báo cho nhadat_hanoi@googlegroups.com - 1 Bài viết trong 1 Chủ đề

Posted on 13:12 by nxt

Nhóm: http://groups.google.com/group/nhadat_hanoi/topics

    "Thủy Hà Duy" <duythuy84@gmail.com> Jan 29 05:16PM +0700  

    giá bao nhiêu bác ơi cho em hỏi cái giá với
     
    Vào 09:20 Ngày 20 tháng 1 năm 2012, Han viet kien

     

Bạn nhận được thư này vì bạn đăng ký Nhóm Google nhadat_hanoi.
Bạn có thể đăng qua email.
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này, hãy gửi một thư trống.
Để có thêm tùy chọn, hãy truy cập nhóm này.

No Response to "[ BĐS Hà Nội ] Thông báo cho nhadat_hanoi@googlegroups.com - 1 Bài viết trong 1 Chủ đề"

Leave A Reply