Saturday, 14 January 2012

Chanh Leo mentioned you on Facebook

Posted on 05:42 by nxt

facebook
Xin chào Nông,
Chanh Leo đã nhắc đến bạn trong a comment.

Chanh đã viết: "Tag mấy người này vào vậy ;)) Nguyen Thanh, So Tomoyo, Mít Gà, Minh Hồng, Do Minh Muoi, Thanh Doan Quang, Thang Vu Ngoc, Le Huyen Trang, Nông Công Tử, Nguyễn Thái"

Xem chuỗi bình luận

Trả lời email này để đã bình luận về trạng thái này.
Trân trọng cảm ơn!
Nhóm Phát Triển Facebook
Xem Bình luận
Tin nhắn này đã được gửi tới buonnhadat@att.net. Nếu bạn không muốn nhận các email này từ Facebook trong tương lai, vui lòng đi theo liên kết bên dưới để hủy đăng ký. http://www.facebook.com/o.php?k=8a4676&u=100001442524203&mid=57b8371G5af366756c2bGa2ed31Gb7 Facebook, Inc. Attention: Department 415 P.O Box 10005 Palo Alto CA 94303

No Response to "Chanh Leo mentioned you on Facebook"

Leave A Reply