Friday, 27 January 2012

Chau Le, 23 - Muốn gặp gỡ?

Posted on 20:12 by nxt

Chau Le, 23 - Muốn gặp gỡ?


Chau Le, 23, Ho Chi Minh City
Muốn to meet với một chàng trai, 18-32

 
Và nhiều người hơn để hẹn hò trong vùng của bạn:


Cảm ơn,
Đội Badoo

P.S: Để được an toàn, có gắng nói chuyện qua điện thoại trước khi đồng ý gặp gỡ ai đó

Đây là hộp thư chỉ dành cho việc gởi tin nhắn. Việc trả lời tin nhắn này thì không được theo dõi hay hồi âm. Bạn đã nhận được tin nhắn này như là một người sử dụng Badoo đã đăng ký, để kiểm soát những email mà bạn nhận vui lòng thay đổi thiết lập của bạn.

No Response to "Chau Le, 23 - Muốn gặp gỡ?"

Leave A Reply