Tuesday, 31 January 2012

Chi tiết tài khoản : Ngoc tại Buôn nhà đất.Net | Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Hàng Đầu Việt Nam

Posted on 01:30 by nxt

Chào Administrator,

Một tài khoản mới vừa được đăng ký tại Buôn nhà đất.Net | Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Hàng Đầu Việt Nam.
Email này bao gồm thông tin chi tiết:

Name - Ngoc
e-mail - tminhngoc@savills.com.vn
Username - tminhngoc@savills.com.vn

Đừng làm gì cả vì email này được tạo tự động và chỉ dành cho việc đưa thông tin.

No Response to "Chi tiết tài khoản : Ngoc tại Buôn nhà đất.Net | Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Hàng Đầu Việt Nam"

Leave A Reply