Saturday, 21 January 2012

Chi tiết tài khoản : Nguyễn Ngọc Duyên tại Buôn nhà đất.Net | Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Hàng Đầu Việt Nam

Posted on 03:11 by nxt

Chào Administrator,

Một tài khoản mới vừa được đăng ký tại Buôn nhà đất.Net | Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Hàng Đầu Việt Nam.
Email này bao gồm thông tin chi tiết:

Name - Nguyễn Ngọc Duyên
e-mail - nguyenngocduyen8886@gmail.com
Username - nguyenngocduyen8886@gmail.com

Đừng làm gì cả vì email này được tạo tự động và chỉ dành cho việc đưa thông tin.

No Response to "Chi tiết tài khoản : Nguyễn Ngọc Duyên tại Buôn nhà đất.Net | Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Hàng Đầu Việt Nam"

Leave A Reply