Tuesday, 31 January 2012

Chi tiết tài khoản : nguyễn thị bích vân tại Buôn nhà đất.Net | Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Hàng Đầu Việt Nam

Posted on 00:52 by nxt

Chào Administrator,

Một tài khoản mới vừa được đăng ký tại Buôn nhà đất.Net | Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Hàng Đầu Việt Nam.
Email này bao gồm thông tin chi tiết:

Name - nguyễn thị bích vân
e-mail - angmayxanh85@yahoo.com
Username - angmayxanh85@yahoo.com

Đừng làm gì cả vì email này được tạo tự động và chỉ dành cho việc đưa thông tin.

No Response to "Chi tiết tài khoản : nguyễn thị bích vân tại Buôn nhà đất.Net | Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Hàng Đầu Việt Nam"

Leave A Reply