Sunday, 22 January 2012

Chúc các anh chị em một năm 2012 niềm vui với nhiều tín hiệu Bất động sản thăng hoa

Posted on 08:45 by nxt

Dear,

Chúc các anh chị em 2012 gặt hái nhiều thành công.

Trân trọng,
Nguyễn Trí Hiển,

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Hien Nguyen Tri,
MSc of Computer Science
BA of Computer Science
BA of Intenational Economics
CEO Certificate
Email: nguyentrihien@gmail.com
Mobile (1): +84 912 268 046

--
Bạn nhận được thư này vì bạn đã được đăng ký vào nhóm Google Groups "SÀN BẤT ĐỘNG SẢN ONLINE".
Để đăng bài lên nhóm này, hãy gửi email đến Sanbatdongsan_online@googlegroups.com.
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này, hãy gửi email tới Sanbatdongsan_online+unsubscribe@googlegroups.com.
Để biết tùy chọn khác, hãy truy cập nhóm này tại http://groups.google.com/group/Sanbatdongsan_online?hl=vi.

No Response to "Chúc các anh chị em một năm 2012 niềm vui với nhiều tín hiệu Bất động sản thăng hoa"

Leave A Reply