Sunday, 8 January 2012

D/Đàn MôiGiới ĐịaỐc chung cu Tan Viet sieu re: 14tr/m2, da gom VAT

Posted on 23:33 by nxt

Ban chung cu Tan Viet, dt 88m2, can goc, huong DN-TN, can 1811, gia goc 14tr/m2 chua VAT, ban 14tr/m2 da bao VAT.
 
call
 
0988.128.996

No Response to "D/Đàn MôiGiới ĐịaỐc chung cu Tan Viet sieu re: 14tr/m2, da gom VAT"

Leave A Reply