Sunday, 15 January 2012

Delivery Status Notification (Failure)

Posted on 19:04 by nxt

Delivery to the following recipient failed permanently:

truongoanh1976@yahoo.com.vn

Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the recipient domain. We recommend contacting the other email provider for further information about the cause of this error. The error that the other server returned was: 554 554 delivery error: dd Sorry your message to truongoanh1976@yahoo.com.vn cannot be delivered. This account has been disabled or discontinued [#102]. - mta1043.mail.sg1.yahoo.com (state 18).

----- Original message -----

MIME-Version: 1.0
Received: by 10.68.190.99 with SMTP id gp3mr6566478pbc.1.1326683039292; Sun,
15 Jan 2012 19:03:59 -0800 (PST)
X-BloggerMail: de3b178601d517fb127763dbf2c486abf4bc850e
Message-ID: <e89a8ffba95149604904b69c772e@google.com>
Date: Mon, 16 Jan 2012 03:03:59 +0000
Subject: =?UTF-8?B?W1RpbiB04bupYyBuaMOgIMSR4bqldCwgYuG6pXQgxJHhu5luZyBz4bqjbiwgdGhvbmcgdA==?=
=?UTF-8?B?aW4gbmhhIGRhdF0gTsSDbSAyMDA1LCDDtG5nIE5ndXnhu4VuIFRy4buNbmcgTmFtIChxdeG6rW4gOSwg?=
=?UTF-8?B?VFAuSENNKSBi4buLIGNow61uaCBxdXnhu4FuIHRodSBo4buTaSDEkeG6pXQgxJHhu4MgeMOieSBk4bux?=
=?UTF-8?B?bmcga2h1IGPDtG5nIG5naOG7hyBjYW8uIMOUbmcgxJHGsOG7o2MgYuG7kSB0csOtIG3hu5l0IG7hu4Fu?=
=?UTF-8?B?IMSR4bqldCB0w6FpIMSR4buLbmggY8awIChkaeG7h24gdMOtY2ggMTQwIG0yICkgdOG6oWkgcGjGsA==?=
=?UTF-8?B?4budbmcgTG9uZyBCw6xuaCwgcXXhuq1uIDkuIEzDumMgbmjhuq1uIG7hu4FuIMSR4bqldCwgw7RuZyA=?=
=?UTF-8?B?xJHDoyBu4buZcCAxLzIgZ2nDoSB0cuG7iyDEkeG6pXQuIE5heSBraGkgxJHhuqV0IG7DoHkgY8OzIGdp?=
=?UTF-8?B?4bqleSDEkeG7jyB0aMOsIGNo4bunIMSR4bqndSB0xrAga2jDtG5nIGNobyBu4buZcCB0aeG6v3AgMS8y?=
=?UTF-8?B?IGPDsm4gbOG6oWkgxJHhu4Mgbmjhuq1uIGdp4bqleS4=?=
From: nxt <buonnhadat.net@gmail.com>
To: truongoanh1976@yahoo.com.vn
Content-Type: multipart/alternative; boundary=e89a8ffba95149603404b69c772b

Xính vính với việc bán đất giấy tay

16/01/2012 08:45

Chủ đất gặp rắc rối do người mua sau cùng giữ giấy tờ đất.

Năm 2005, ông Nguyễn Trọng Nam (quận 9, TP.HCM) bị chính quyền thu hồi đất
để xây dựng khu công nghệ cao. Ông được bố trí một nền đất tái định cư
(diện tích 140 m2 ) tại phường Long Bình, quận 9. Lúc nhận nền đất, ông đã
nộp 1/2 giá trị đất. Nay khi đất này có giấy đỏ thì chủ đầu tư không cho
nộp tiếp 1/2 còn lại để nhận giấy.

Mua bán lòng vòng

Ngày 1-7-2006, do cần tiền để nộp tiếp cho chủ đầu tư, ông Nam đã làm giấy
tay chuyển nhượng nền đất cho ông Đ. với giá 250 triệu đồng. Theo thỏa
thuận, ông Nam đã giao cho bên mua các loại giấy tờ bản chính có liên quan
đến nền đất. Ông Nam cũng cam kết sẽ hoàn tất việc đóng tiền để có giấy đỏ
và sau đó làm thủ tục chuyển nhượng hợp pháp cho ông Đ. Tuy nhiên, bên mua
lại không trả đủ tiền cho ông Nam. Tháng 10-2010, ông Nam yêu cầu bên mua
trả 101 triệu đồng để ông lấy giấy đỏ nhưng bên mua chỉ đồng ý trả 50 triệu
đồng.

Ngày 30-12-2010, ông Nam gửi đơn ra TAND quận 9 yêu cầu hủy hợp đồng mua
bán đất nói trên. Bấy giờ, ông Nam mới biết là bên mua đã bán tiếp nền đất
này cho người thứ hai từ năm 2008. Đồng thời, bên mua cũng đã giao toàn bộ
bản chính giấy tờ đất cho người thứ hai.

Xử phúc thẩm vụ án, TAND TP.HCM nhận định cả hai bên bán mua đều có lỗi
ngang nhau khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng đất chưa có giấy tờ hợp lệ.
Tòa này tuyên xử hủy hợp đồng chuyển nhượng đất giữa ông Nam với người mua.

No Response to "Delivery Status Notification (Failure)"

Leave A Reply