Friday, 20 January 2012

Delivery Status Notification (Failure)

Posted on 00:25 by nxt

Delivery to the following recipient failed permanently:

truongoanh1976@yahoo.com.vn

Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the recipient domain. We recommend contacting the other email provider for further information about the cause of this error. The error that the other server returned was: 554 554 delivery error: dd Sorry your message to truongoanh1976@yahoo.com.vn cannot be delivered. This account has been disabled or discontinued [#102]. - mta1012.mail.sg1.yahoo.com (state 18).

----- Original message -----

MIME-Version: 1.0
Received: by 10.68.220.3 with SMTP id ps3mr2105777pbc.3.1327047950093; Fri, 20
Jan 2012 00:25:50 -0800 (PST)
X-BloggerMail: de3b178601d517fb127763dbf2c486abf4bc850e
Message-ID: <047d7b2edc17aa538404b6f16d88@google.com>
Date: Fri, 20 Jan 2012 08:25:50 +0000
Subject: =?UTF-8?B?W1RpbiB04bupYyBuaMOgIMSR4bqldCwgYuG6pXQgxJHhu5luZyBz4bqjbiwgdGhvbmcgdA==?=
=?UTF-8?B?aW4gbmhhIGRhdF0gRMaw4bubaSBnw7NjIMSR4buZIGtob2EgaOG7jWMsIG3hu5dpIGjhu4cgdGjhu5Fu?=
=?UTF-8?B?ZyBs4buLY2ggKFTDonksIFRhKSDEkeG7gXUgY8OzIG5o4buvbmcgbeG6t3QgaOG7r3UgZOG7pW5nIHY=?=
=?UTF-8?B?w7QgY8O5bmcgcXVhbiB0cuG7jW5nIGdpw7pwIGNobyBt4buXaSBuZ8aw4budaSwgbeG7l2kgbmjDoCBj?=
=?UTF-8?B?w7MgY3Xhu5FuIGzhu4tjaCDEkeG7gyBraGkgY+G6p24gdGjDrCB0cmEgY+G7qXUgdGjDtG5nIHRpbiB0?=
=?UTF-8?B?aGnhur90IHnhur91IHRyb25nIGhv4bqhdCDEkeG7mW5nIHRoxrDhu51uZyBuaOG6rXQu?=
From: nxt <buonnhadat.net@gmail.com>
To: truongoanh1976@yahoo.com.vn
Content-Type: multipart/alternative; boundary=047d7b2edc17aa537804b6f16d85

Năm Rồng chọn ngày khai xuân, xuất hành

20/01/2012 10:00

Dưới góc độ khoa học, mỗi hệ thống lịch (Tây, Ta) đều có những mặt hữu dụng
vô cùng quan trọng giúp cho mỗi người, mỗi nhà có cuốn lịch để khi cần thì
tra cứu thông tin thiết yếu trong hoạt động thường nhật.
Một số công việc lớn, quan trọng mà cần phải xem xét chọn ngày/giờ một cách
kỹ lưỡng như:

1. Xây nhà: động thổ, cất nóc, đổ mái, về nhà mới.

2. Cưới hỏi.

3. Khai trương, mở cửa hàng, cửa hiệu, mở xưởng.

4. Sửa chữa, di chuyển, xây mộ (mai táng).

5. Xuất hành, giao dịch, ký hợp đồng.

6. Tế tự, cầu phúc, tranh chấp, kiện tụng, giải oan.

Trong giới hạn này, ta tập trung vào mục khai trương cho ngày đầu năm nhiều
may mắn, đón một năm mới với nhiều may mắn đi kèm.

• Những sao tốt cho việc khai trương:

- Thiên Đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, Ngũ phúc, Thiên thành, Thiên
phú, Hoàng ân, Thiên ân, Thiên thụy, Thiên quý.

- Trực: thu (trực là ngày).

• Những sao xấu cần phải tránh cho việc khai trương.

- Đại không vong, Tiểu không vong, Sích khẩu, Tiêu hao, Nguyệt sát, Nguyệt
hư, Cửa không, Chu tước hắc đạo, Lục bất thành, Thiên tặc, Thiên tặc và các
sao đại hung.

Trong việc chọn ngày bất cứ công việc gì đều nên loại trừ các sao được mệnh
danh "Đại hung" đồng thời nên có các sao "Đại cát". Trong thực tế việc chọn
ngày tốt loại trừ ngày xấu thường không triệt để, trường hợp tốt nhiều –
xấu ít thì theo quy ước vẫn là tốt và tùy theo từng việc.

• Xét thêm yếu tố Hoàng Đạo của ngày đó

Khai xuân tháng Giêng năm Nhâm Thìn có 2

No Response to "Delivery Status Notification (Failure)"

Leave A Reply