Tuesday, 17 January 2012

Delivery Status Notification (Failure)

Posted on 14:05 by nxt

Delivery to the following recipient failed permanently:

nobody@server.otofun.net

Technical details of permanent failure:
DNS Error: Domain name not found

----- Original message -----

Received: by 10.180.92.101 with SMTP id cl5mr6965850wib.21.1326837958899;
Tue, 17 Jan 2012 14:05:58 -0800 (PST)
Date: Tue, 17 Jan 2012 14:05:58 -0800
From: "Vietnam Guide" <buonnhadat.net@gmail.com>
To: nobody@server.otofun.net
Message-ID: <CAEZnVNUvbcF+cL-SeJt+QrqVRhaUMNWsv_Tog1d551Y88JbUPg@mail.gmail.com>
Subject: =?UTF-8?Q?BuonNhaDat.Net_-Bu=C3=B4n_Nh=C3=A0_=C4=90=E1=BA=A5t.Net_-?= =?UTF-8?Q?Chuy=C3=AAn_trang_Mua_-_B=C3=A1n,_Thu=C3=AA_-_Cho?= =?UTF-8?Q?_thu=C3=AA_Nh=C3=A0_=C4=91=E1=BA=A5t_,_B?= =?UTF-8?Q?=E1=BA=A5t_=C4=91=E1=BB=99ng_s=E1=BA=A3n_Re:_H?= =?UTF-8?Q?appy_Birthday_from_Di=E1=BB=85n_=C4=91=C3=A0n_OTOFUN?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: inline
Precedence: bulk
X-Autoreply: yes
Auto-Submitted: auto-replied

Bạn có nhu cầu mua,bán,thuê,cho thuê Nhà đất,bất động sản...
Website: http://BuonNhaDat.Net
Buôn Nhà Đất.Net - Chuyên trang thông tin rao vặt mua bán nhà đất, bất
động sản, bán nhà, bán đất - Thông tin mua, bán, nhà, đất, căn hộ,
chung cư, phòng, cao ốc, biệt thự cao cấp, mặt bằng, ...cập nhập liên
tục,lượng tin phong phú,đăng tin miễn phí...

--
Bạn có nhu cầu mua,bán,thuê,cho thuê Nhà đất,bất động sản...
Website: http://BuonNhaDat.Net
Buôn Nhà Đất.Net - Chuyên trang thông tin rao vặt mua bán nhà đất, bất động
sản, bán nhà, bán đất - Thông tin mua, bán, nhà, đất, căn hộ, chung cư,
phòng, cao ốc, biệt thự cao cấp, mặt bằng, ...cập nhập liên tục,lượng tin
phong phú,đăng tin miễn phí...

No Response to "Delivery Status Notification (Failure)"

Leave A Reply