Friday, 20 January 2012

Delivery Status Notification (Failure)

Posted on 00:26 by nxt

Delivery to the following recipient failed permanently:

truongoanh1976@yahoo.com.vn

Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the recipient domain. We recommend contacting the other email provider for further information about the cause of this error. The error that the other server returned was: 554 554 delivery error: dd Sorry your message to truongoanh1976@yahoo.com.vn cannot be delivered. This account has been disabled or discontinued [#102]. - mta1038.mail.sg1.yahoo.com (state 18).

----- Original message -----

MIME-Version: 1.0
Received: by 10.68.189.72 with SMTP id gg8mr4719559pbc.4.1327047969299; Fri,
20 Jan 2012 00:26:09 -0800 (PST)
X-BloggerMail: de3b178601d517fb127763dbf2c486abf4bc850e
Message-ID: <e89a8ff1c85ecf63c404b6f16ead@google.com>
Date: Fri, 20 Jan 2012 08:26:09 +0000
Subject: =?UTF-8?B?W1RpbiB04bupYyBuaMOgIMSR4bqldCwgYuG6pXQgxJHhu5luZyBz4bqjbiwgdGhvbmcgdA==?=
=?UTF-8?B?aW4gbmhhIGRhdF0gw5RuZyBWw7UgVGjDoG5oIFRo4buRbmcsIFBow7MgY2jhu6cgdOG7i2NoIFVCTkQg?=
=?UTF-8?B?VFAuIEPhuqduIFRoxqEgdHJhbyDEkeG7lWkgduG7gSBuaOG7r25nIGdp4bqjaSBwaMOhcCDEkeG6qXkg?=
=?UTF-8?B?bmhhbmggdGnhur9uIMSR4buZIHRo4buxYyBoaeG7h24gY8OhYyBk4buxIMOhbiBjw7MgduG7kW4gxJE=?=
=?UTF-8?B?4bqndSB0xrAgdHLhu7FjIHRp4bq/cCBuxrDhu5tjIG5nb8OgaSAoRkRJKS4=?=
From: nxt <buonnhadat.net@gmail.com>
To: truongoanh1976@yahoo.com.vn
Content-Type: multipart/alternative; boundary=e89a8ff1c85ecf63ae04b6f16eaa

Cần Thơ kiên quyết thu hồi các dự án FDI trây lỳ

20/01/2012 09:55
Ông Võ Thành Thống, Phó chủ tịch UBND TP. Cần Thơ trao đổi về những giải
pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước
ngoài (FDI).
* Ông có thể cho biết tình hình triển khai các dự án FDI trên địa bàn Thành
phố năm 2011?

Năm 2011, TP. Cần Thơ cấp mới cho 6 dự án FDI nằm ngoài khu công nghiệp với
tổng vốn đầu tư đăng ký 138.233.226 USD (tăng 5,4 lần so với năm 2010) và
điều chỉnh tăng vốn cho 3 dự án FDI, với tổng vốn tăng thêm 78,7 triệu USD.
Đến cuối năm 2011, TP. Cần Thơ thu hút được 53 dự án FDI, với tổng vốn đầu
tư đăng ký 956,64 triệu USD.

So với những năm trước đây, thu hút vốn FDI vào Thành phố năm 2011 đã có
cải thiện nhất định, nhưng vốn giải ngân thực hiện vẫn còn rất thấp, chỉ
đạt 8,38 triệu USD (lũy kế vốn FDI thực hiện từ trước đến nay trên địa bàn
Thành phố chỉ đạt 195,17 triệu USD, bằng 20,4% vốn đầu tư đăng ký).

Có thể phân các dự án FDI trên địa bàn Thành phố thành 2 nhóm như sau:

Thứ nhất, nhóm dự án đang hoạt động (gồm 49 dự án) với tổng vốn đầu tư đăng
ký 414.816.245 USD, thực hiện giải ngân 191.782.186 USD, bằng 46,2% vốn
đăng ký. Thứ hai, nhóm dự án chấm dứt hoạt động, khả năng triển khai rất
chậm. Tuy chỉ có 5 dự án, nhưng tổng vốn đầu tư đăng ký lên đến 541.975.000
USD, chỉ mới thực hiện giải ngân 2.518.750 USD, đạt 0,46% vốn đăng ký,
trong đó có Dự án Nhà máy Lọc dầu Cần Thơ được cấp giấy phép từ năm 2008,
nhưng do khủng hoảng kinh tế, đối tác nước ngoài rút khỏi Dự án, phía

No Response to "Delivery Status Notification (Failure)"

Leave A Reply