Monday, 30 January 2012

Delivery Status Notification (Failure)

Posted on 23:29 by nxt

Delivery to the following recipient failed permanently:

truongoanh1976@yahoo.com.vn

Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the recipient domain. We recommend contacting the other email provider for further information about the cause of this error. The error that the other server returned was: 554 554 delivery error: dd Sorry your message to truongoanh1976@yahoo.com.vn cannot be delivered. This account has been disabled or discontinued [#102]. - mta1036.mail.sg1.yahoo.com (state 18).

----- Original message -----

MIME-Version: 1.0
Received: by 10.68.189.72 with SMTP id gg8mr13222115pbc.4.1327994985392; Mon,
30 Jan 2012 23:29:45 -0800 (PST)
X-BloggerMail: de3b178601d517fb127763dbf2c486abf4bc850e
Message-ID: <e89a8ff1c85e5e2e8d04b7cded8d@google.com>
Date: Tue, 31 Jan 2012 07:29:45 +0000
Subject: =?UTF-8?B?W1RpbiB04bupYyBuaMOgIMSR4bqldCwgYuG6pXQgxJHhu5luZyBz4bqjbiwgdGhvbmcgdA==?=
=?UTF-8?B?aW4gbmhhIGRhdF0gVUJORCBUUCBIw6AgTuG7mWkgduG7q2EgcXV54bq/dCDEkeG7i25oIHRow6BuaCBs?=
=?UTF-8?B?4bqtcCBUcnVuZyB0w6JtIFBow6F0IHRyaeG7g24gUXXhu7kgxJHhuqV0IHRo4buLIHjDoyBTxqFuIFQ=?=
=?UTF-8?B?w6J5IHbDoCBjw6FjIGh1eeG7h24gUGjDuiBYdXnDqm4sIFRoxrDhu51uZyBUw61uLCBUaGFuaCBPYWku?=
From: nxt <buonnhadat.net@gmail.com>
To: truongoanh1976@yahoo.com.vn
Content-Type: multipart/alternative; boundary=e89a8ff1c85e5e2e7a04b7cded8a

Hà Nội: Thành lập hàng loạt Trung tâm Phát triển Quỹ đất

31/01/2012 13:55

UBND TP Hà Nội vừa quyết định thành lập Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã
Sơn Tây và các huyện Phú Xuyên, Thường Tín, Thanh Oai.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Sơn Tây, trực thuộc UBND thị xã Sơn Tây
là đơn vị sự nghiệp có thu; có trụ sở, có tư cách pháp nhân, có con dấu
riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các tổ chức tín dụng để
hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Sơn Tây có chức năng giúp UBND thị xã
Sơn Tây tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ
đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn
định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; phát
triển các khu tái định cư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu
giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý quỹ đất đã
thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ
trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thị xã Sơn Tây.

Cũng tại các Quyết định số 376/QĐ-UBND, 377/QĐ-UBND, 378/QĐ-UBND, UBND TP
Hà Nội quyết định thành lập Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Phú Xuyên
trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên; Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thường
Tín trực thuộc UBND huyện Thường Tín và Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện
Thanh Oai trực thuộc UBND huyện Thanh Oai.


--
Được đăng bởi nxt tới Tin tức nhà đất, bất động sản, thong tin nha dat

No Response to "Delivery Status Notification (Failure)"

Leave A Reply