Thursday, 12 January 2012

Delivery Status Notification (Failure)

Posted on 19:04 by nxt

Delivery to the following recipient failed permanently:

binhndc@angia.com.vn

Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the recipient domain. We recommend contacting the other email provider for further information about the cause of this error. The error that the other server returned was: 550 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try
550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or
550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at
550 5.1.1 http://mail.google.com/support/bin/answer.py?answer=6596 q4si10095065pbg.153 (state 14).

----- Original message -----

MIME-Version: 1.0
Received: by 10.68.129.169 with SMTP id nx9mr698251pbb.8.1326423877245; Thu,
12 Jan 2012 19:04:37 -0800 (PST)
X-BloggerMail: de3b178601d517fb127763dbf2c486abf4bc850e
Message-ID: <047d7b10cb31065db804b66020c2@google.com>
Date: Fri, 13 Jan 2012 03:04:37 +0000
Subject: =?UTF-8?B?W1RpbiB04bupYyBuaMOgIMSR4bqldCwgYuG6pXQgxJHhu5luZyBz4bqjbiwgdGhvbmcgdA==?=
=?UTF-8?B?aW4gbmhhIGRhdF0gVUJORCB04buJbmggQsOsbmggRMawxqFuZyB24burYSB0aMO0bmcgcXVhIGvhur8g?=
=?UTF-8?B?aG/huqFjaCB4w6J5IGThu7FuZyBuaMOgIOG7nyB4w6MgaOG7mWkgduG7m2kgZ+G6p24gMi4wMDAuMDAw?=
=?UTF-8?B?bTIgc8OgbiwgxJHDoXAg4bupbmcgY2jhu5cg4bufIGNobyBoxqFuIDE3NS4wMDAgbmfGsOG7nWku?=
From: nxt <buonnhadat.net@gmail.com>
To: binhndc@angia.com.vn
Content-Type: multipart/alternative; boundary=047d7b10cb31065da004b66020bf

Gần 11.000 tỷ đồng xây nhà ở xã hội tại Bình Dương

12/01/2012 16:10

UBND tỉnh Bình Dương vừa thông qua kế hoạch xây dựng nhà ở xã hội với gần
2.000.000m2 sàn, đáp ứng chỗ ở cho hơn 175.000 người.

Dự án được thiết kế đa dạng với các loại hình nhà ở và cao tầng, diện tích
căn hộ từ 30-50m2, phù hợp với nhu cầu và khả năng của người mua.

Được biết, tổng vốn đầu tư cho các dự án gần 11.000 tỷ đồng. Trong đó, ưu
tiên đầu tư hơn 8.100 tỷ đồng xây dựng 1.200.000m2 sàn nhà ở cho công nhân
lao động tại các khu công nghiệp, kế đến là nhà ở cho người có thu nhập
thấp, sinh viên, cán bộ công nhân viên chức. Dự kiến triển khai trong giai
đoạn 2011-2015.

Tỉnh Bình Dương cũng cho biết, tới đây sẽ bắt buộc các dự án khu dân cư
thương mại phải dành quỹ đất từ 10-20% bố trí xây dựng nhà ở xã hội.


--
Được đăng bởi nxt tới Tin tức nhà đất, bất động sản, thong tin nha dat vào
ngày 1/12/2012 07:04:00 CH

No Response to "Delivery Status Notification (Failure)"

Leave A Reply