Thursday, 12 January 2012

Delivery Status Notification (Failure)

Posted on 19:04 by nxt

Delivery to the following recipient failed permanently:

truongoanh1976@yahoo.com.vn

Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the recipient domain. We recommend contacting the other email provider for further information about the cause of this error. The error that the other server returned was: 554 554 delivery error: dd Sorry your message to truongoanh1976@yahoo.com.vn cannot be delivered. This account has been disabled or discontinued [#102]. - mta1017.mail.sg1.yahoo.com (state 18).

----- Original message -----

MIME-Version: 1.0
Received: by 10.68.197.100 with SMTP id it4mr713022pbc.5.1326423858217; Thu,
12 Jan 2012 19:04:18 -0800 (PST)
X-BloggerMail: de3b178601d517fb127763dbf2c486abf4bc850e
Message-ID: <e89a8ff1ca86e40bd804b6601e28@google.com>
Date: Fri, 13 Jan 2012 03:04:18 +0000
Subject: =?UTF-8?B?W1RpbiB04bupYyBuaMOgIMSR4bqldCwgYuG6pXQgxJHhu5luZyBz4bqjbiwgdGhvbmcgdA==?=
=?UTF-8?B?aW4gbmhhIGRhdF0gU+G7sSBu4buVIHbhu6EgYm9uZyBiw7NuZyB0csOqbiB0aOG7iyB0csaw4budbmcg?=
=?UTF-8?B?YuG6pXQgxJHhu5luZyBz4bqjbiwga2jhu59pIMSR4bqndSB04burIE3hu7ksIMSRw6MgZOG6q24gxJE=?=
=?UTF-8?B?4bq/biBjdeG7mWMga2jhu6duZyBob+G6o25nIHTDoGkgY2jDrW5oIHbDoCBzdXkgdGhvw6FpIGPhu6dh?=
=?UTF-8?B?IG7hu4FuIGtpbmggdOG6vyB0aOG6vyBnaeG7m2ksIGvDqW8gZMOgaSB04burIG7Eg20gMjAwNyDEkQ==?=
=?UTF-8?B?4bq/biBuYXkgduG6q24gY2jGsGEga+G6v3QgdGjDumMuIEJvbmcgYsOzbmcgdHLDqm4gdGjhu4sgdHI=?=
=?UTF-8?B?xrDhu51uZyBuw6B5IGPhu6dhIFZOIHbDoCBj4bunYSBN4bu5IGPDsyBz4buxIGtow6FjIG5oYXUsIGNo?=
=?UTF-8?B?4bunIHnhur91IGzDoCA6?=
From: nxt <buonnhadat.net@gmail.com>
To: truongoanh1976@yahoo.com.vn
Content-Type: multipart/alternative; boundary=e89a8ff1ca86e40bc304b6601e25

Bong bóng trên thị trường bất động sản

13/01/2012 08:30

Sự nổ vỡ bong bóng trên thị trường bất động sản, khởi đầu từ Mỹ, đã dẫn đến
cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái của nền kinh tế thế giới, kéo dài
từ năm 2007 đến nay vẫn chưa kết thúc. Bong bóng trên thị trường này của VN
và của Mỹ có sự khác nhau, chủ yếu là :

Thị trường bất động sản của VN, quan hệ cung – cầu, con nợ, … có khác với
tình hình của Mỹ và các nước phương tây. Tại VN, con nợ là các nhà đầu tư
trên thị trường này nên các NHTM vẫn có khả năng thu hồi được vốn cho vay ở
những mức độ nhất định nên không có khả năng dẫn đến khủng hoảng tài chính.
Vẫn có một nền kinh tế ngầm, gắn với các nhóm lợi ích, gây những bất ổn
trên thị trường bất động sản, chủ yếu qua các hoạt động đầu cơ, gây sự mất
cân đối giả tạo về nguồn cung để đưa giá lên cao ngất ngưởng. Hậu quả là
cầu có khả năng thanh toán ngày càng tụt xuống thấp nên dẫn đến tình trạng
có nhiều khu đô thị mới, biệt thự mới bị bỏ hoang hàng chục năm. Sự ảm đạm
của thị trường này buộc các nhà đầu cơ phải hạ giá bất động sản, đưa về sát
giá trị, nên tuy nhà đầu tư có thiệt nhưng người có nhu cầu nhà ở được lợi.

Tại Mỹ

Trên thị trường này, có sự mất cân đối giữa cung-cầu theo hướng cầu có khả
năng thanh toán của người dân thấp nên cần có chính sách kích cầu đối với
người dân qua thực hiện cơ chế tín dụng có thế chấp. Do đó, người dân trở
thành con nợ của các NHTM. Phân hóa giàu nghèo ngày càng mở rộng đã hạn chế

No Response to "Delivery Status Notification (Failure)"

Leave A Reply