Monday, 30 January 2012

Delivery Status Notification (Failure)

Posted on 23:30 by nxt

Delivery to the following recipient failed permanently:

binhndc@angia.com.vn

Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the recipient domain. We recommend contacting the other email provider for further information about the cause of this error. The error that the other server returned was: 550 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try
550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or
550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at
550 5.1.1 http://support.google.com/mail/bin/answer.py?answer=6596 z4si25432446pbm.194 (state 14).

----- Original message -----

MIME-Version: 1.0
Received: by 10.68.222.71 with SMTP id qk7mr8055609pbc.1.1327995005021; Mon,
30 Jan 2012 23:30:05 -0800 (PST)
X-BloggerMail: de3b178601d517fb127763dbf2c486abf4bc850e
Message-ID: <047d7b2ed94989bb7104b7cdee74@google.com>
Date: Tue, 31 Jan 2012 07:30:05 +0000
Subject: =?UTF-8?B?W1RpbiB04bupYyBuaMOgIMSR4bqldCwgYuG6pXQgxJHhu5luZyBz4bqjbiwgdGhvbmcgdA==?=
=?UTF-8?B?aW4gbmhhIGRhdF0gTmjDom4gZOG7i3AgaGFpIGPDtG5nIHRyw6xuaCDigJx4dXnDqm4gdGjhur8gaw==?=
=?UTF-8?B?4bu34oCdIOG7nyBIw6AgTuG7mWkgxJHhu4F1IHbGsOG7o3QgdHLEg20gdHXhu5VpLCBn4buTbSBD4bqn?=
=?UTF-8?B?dSBMb25nIEJpw6puLCB0csOybiAxMTAgdHXhu5VpIHbDoG8gdGjDoW5nIDIvMjAxMiAoMTkwMi0yMDEy?=
=?UTF-8?B?KSB2w6AgTmjDoCBow6F0IEzhu5tuIEjDoCBO4buZaSwga+G7tyBuaeG7h20gMTAwIG7Eg20g4oCcc8Oh?=
=?UTF-8?B?bmcgxJHDqG7igJ0gaOG7k2kgxJHhuqd1IHRow6FuZyAxMi8yMDExICgxOTExLTIwMTEpLCBjw7luZyBO?=
=?UTF-8?B?aMOgIHPhu60gaOG7jWMgRMawxqFuZyBUcnVuZyBRdeG7kWMgbmjDrG4gbOG6oWkgZGnhu4duIG3huqFv?=
=?UTF-8?B?IEjDoCBO4buZaSB04burIG5o4buvbmcgbmfDoHkgxJHhuqd1IHjDonkgZOG7sW5nIGPDoWMgY8O0bmcg?=
=?UTF-8?B?dHLDrG5oIMSRw7MsIMSR4buDIG5n4bqrbSB24buBIHTGsCBkdXkgxJHhuqd1IHTGsCB2w6AgcXV5IGhv?=
=?UTF-8?B?4bqhY2ggaMahbiBt4buZdCB0aOG6vyBr4bu3IHRyxrDhu5tjLg==?=
From: nxt <buonnhadat.net@gmail.com>
To: binhndc@angia.com.vn
Content-Type: multipart/alternative; boundary=047d7b2ed94989bb5e04b7cdee71

Bài học về đầu tư và quy hoạch - nhìn từ những công trình xuyên thế kỷ

31/01/2012 13:10
Tổng thể Nhà hát Lớn, quảng trường và các đường phố

LTS: Nhân dịp hai công trình "xuyên thế kỷ" ở Hà Nội đều vượt trăm tuổi,
gồm Cầu Long Biên, tròn 110 tuổi vào tháng 2/2012 (1902-2012) và Nhà hát
Lớn Hà Nội, kỷ niệm 100 năm "sáng đèn" hồi đầu tháng 12/2011 (1911-2011),
cùng Nhà sử học Dương Trung Quốc nhìn lại diện mạo Hà Nội từ những ngày đầu
xây dựng các công trình đó, để ngẫm về tư duy đầu tư và quy hoạch hơn một
thế kỷ trước.

Chân dung thành phố "nhượng địa"

Hơn một thế kỷ trước, phía thượng lưu sông Hồng vẫn chỉ là một khu phố cổ;
phía hạ lưu vẫn là những làng xóm và đầm lầy mênh mông với một con phố mới
được kẻ thẳng từ Cửa Tây Long (nay là phố Phạm Ngũ Lão), được người Pháp
quy hoạch thành đường phố đầu tiên của một thành phố hiện đại, một "phố
Tây" như cách gọi đương thời để phân biệt một Hà Nội truyền thống được bảo
tồn với một Hà Nội thời thuộc địa.

Đường phố ấy được chính quyền thuộc địa định danh bằng tên của viên toàn
quyền dân sự đầu tiên là Paul Bert. Vì con đường cũng kề cận với địa điểm
xưa kia là xưởng đúc tiền của triều đình, nên dân gian vẫn sử dụng địa danh
"Tràng Tiền" (Sau này, ông thị trưởng người Việt đầu tiên thời Chính phủ
Trần Trọng Kim ngắn ngủi là Trần Văn Lai đã xoả bỏ tên của thực dân để đặt
chính thức là "phố Tràng Tiền", duy trì cho đến nay). Con đường này kéo dài
trở thành trục đường chính đi ngang qua

No Response to "Delivery Status Notification (Failure)"

Leave A Reply