Thursday, 12 January 2012

Delivery Status Notification (Failure)

Posted on 19:03 by nxt

Delivery to the following recipient failed permanently:

truongoanh1976@yahoo.com.vn

Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the recipient domain. We recommend contacting the other email provider for further information about the cause of this error. The error that the other server returned was: 554 554 delivery error: dd Sorry your message to truongoanh1976@yahoo.com.vn cannot be delivered. This account has been disabled or discontinued [#102]. - mta1040.mail.sg1.yahoo.com (state 18).

----- Original message -----

MIME-Version: 1.0
Received: by 10.68.129.169 with SMTP id nx9mr695583pbb.8.1326423804207; Thu,
12 Jan 2012 19:03:24 -0800 (PST)
X-BloggerMail: de3b178601d517fb127763dbf2c486abf4bc850e
Message-ID: <047d7b10cb31abe7ca04b6601b8f@google.com>
Date: Fri, 13 Jan 2012 03:03:24 +0000
Subject: =?UTF-8?B?W1RpbiB04bupYyBuaMOgIMSR4bqldCwgYuG6pXQgxJHhu5luZyBz4bqjbiwgdGhvbmcgdA==?=
=?UTF-8?B?aW4gbmhhIGRhdF0gTmfDoHkgMTIvMSwgU+G7nyBUw6BpIE5ndXnDqm4gdsOgIE3DtGkgdHLGsOG7nW5n?=
=?UTF-8?B?IEjDoCBO4buZaSBjaG8gYmnhur90IG7Eg20gMjAxMiwgbmfDoG5oIHRp4bq/cCB04bulYyByw6Agc28=?=
=?UTF-8?B?w6F0LCBjaOG7pyDEkeG7mW5nIHRoYW0gbcawdSBjaG8gdGjDoG5oIHBo4buRIGJhbiBow6BuaCBi4buV?=
=?UTF-8?B?IHN1bmcgY8ahIGNo4bq/LCBjaMOtbmggc8OhY2ggdHJvbmcgbMSpbmggduG7sWMgdMOgaSBuZ3V5w6pu?=
=?UTF-8?B?IHbDoCBtw7RpIHRyxrDhu51uZyBuaOG6sW0gY+G6o2kgY8OhY2ggaMOgbmggY2jDrW5oLCBnaeG6o20g?=
=?UTF-8?B?dGhp4buDdSBjw6FjIHRo4bunIHThu6VjIMSR4buDIGPhuqNpIHRoaeG7h24gbcO0aSB0csaw4budbmcg?=
=?UTF-8?B?xJHhuqd1IHTGsCwgxJHhuqNtIGLhuqNvIHPhu7EgbGnDqm4gdGjDtG5nLCB04bqhbyDEkWnhu4F1IGtp?=
=?UTF-8?B?4buHbiB0aHXhuq1uIGzhu6NpIG5o4bqldCBjw7MgdGjhu4MgY2hvIGPDoWMgdOG7lSBjaOG7qWMsIG5n?=
=?UTF-8?B?xrDhu51pIGTDom4u?=
From: nxt <buonnhadat.net@gmail.com>
To: truongoanh1976@yahoo.com.vn
Content-Type: multipart/alternative; boundary=047d7b10cb31abe7bb04b6601b8c

Hà Nội sẽ xử lý quyết liệt các vi phạm Luật đất đai

13/01/2012 09:25
(Ảnh minh họa: Hoàng Lâm/TTXVN)

Ngày 12/1, Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết năm 2012, ngành tiếp
tục rà soát, chủ động tham mưu cho thành phố ban hành bổ sung cơ chế, chính
sách trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường nhằm cải cách hành chính, giảm
thiểu các thủ tục để cải thiện môi trường đầu tư, đảm bảo sự liên thông,
tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể cho các tổ chức, người dân.
Theo đánh giá của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Hồng
Khanh, ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố vẫn còn một số hạn chế như
chất lượng tham mưu còn thấp so với yêu cầu đặt ra, tiến độ cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, cấp sổ đỏ cho một số hộ gia đình còn chậm; công tác
xử lý và bảo vệ môi trường vẫn còn làm dưới hình thức mùa vụ.

Để tăng cường công tác quản lý đất đai, sử dụng đất đúng mục đích và nâng
cao chất lượng môi trường, Sở chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra,
thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật; đặc biệt sẽ xử lý
quyết liệt các trường hợp vi phạm, các dự án chậm triển khai, các dự án môi
trường bức xúc.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất,
chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở nông
thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn; chấn chỉnh, khắc phục các tồn
đọng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiếp tục tuyên truyền, nâng cao

No Response to "Delivery Status Notification (Failure)"

Leave A Reply