Thursday, 12 January 2012

Delivery Status Notification (Failure)

Posted on 19:04 by nxt

Delivery to the following recipient failed permanently:

truongoanh1976@yahoo.com.vn

Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the recipient domain. We recommend contacting the other email provider for further information about the cause of this error. The error that the other server returned was: 554 554 delivery error: dd Sorry your message to truongoanh1976@yahoo.com.vn cannot be delivered. This account has been disabled or discontinued [#102]. - mta1010.mail.sg1.yahoo.com (state 18).

----- Original message -----

MIME-Version: 1.0
Received: by 10.68.190.99 with SMTP id gp3mr734139pbc.1.1326423877210; Thu, 12
Jan 2012 19:04:37 -0800 (PST)
X-BloggerMail: de3b178601d517fb127763dbf2c486abf4bc850e
Message-ID: <e89a8ffba95105d7c604b6602079@google.com>
Date: Fri, 13 Jan 2012 03:04:37 +0000
Subject: =?UTF-8?B?W1RpbiB04bupYyBuaMOgIMSR4bqldCwgYuG6pXQgxJHhu5luZyBz4bqjbiwgdGhvbmcgdA==?=
=?UTF-8?B?aW4gbmhhIGRhdF0gVUJORCB04buJbmggQsOsbmggRMawxqFuZyB24burYSB0aMO0bmcgcXVhIGvhur8g?=
=?UTF-8?B?aG/huqFjaCB4w6J5IGThu7FuZyBuaMOgIOG7nyB4w6MgaOG7mWkgduG7m2kgZ+G6p24gMi4wMDAuMDAw?=
=?UTF-8?B?bTIgc8OgbiwgxJHDoXAg4bupbmcgY2jhu5cg4bufIGNobyBoxqFuIDE3NS4wMDAgbmfGsOG7nWku?=
From: nxt <buonnhadat.net@gmail.com>
To: truongoanh1976@yahoo.com.vn
Content-Type: multipart/alternative; boundary=e89a8ffba95105d7b204b6602076

Gần 11.000 tỷ đồng xây nhà ở xã hội tại Bình Dương

12/01/2012 16:10

UBND tỉnh Bình Dương vừa thông qua kế hoạch xây dựng nhà ở xã hội với gần
2.000.000m2 sàn, đáp ứng chỗ ở cho hơn 175.000 người.

Dự án được thiết kế đa dạng với các loại hình nhà ở và cao tầng, diện tích
căn hộ từ 30-50m2, phù hợp với nhu cầu và khả năng của người mua.

Được biết, tổng vốn đầu tư cho các dự án gần 11.000 tỷ đồng. Trong đó, ưu
tiên đầu tư hơn 8.100 tỷ đồng xây dựng 1.200.000m2 sàn nhà ở cho công nhân
lao động tại các khu công nghiệp, kế đến là nhà ở cho người có thu nhập
thấp, sinh viên, cán bộ công nhân viên chức. Dự kiến triển khai trong giai
đoạn 2011-2015.

Tỉnh Bình Dương cũng cho biết, tới đây sẽ bắt buộc các dự án khu dân cư
thương mại phải dành quỹ đất từ 10-20% bố trí xây dựng nhà ở xã hội.


--
Được đăng bởi nxt tới Tin tức nhà đất, bất động sản, thong tin nha dat vào
ngày 1/12/2012 07:04:00 CH

No Response to "Delivery Status Notification (Failure)"

Leave A Reply