Friday, 20 January 2012

Delivery Status Notification (Failure)

Posted on 00:27 by nxt

Delivery to the following recipient failed permanently:

binhndc@angia.com.vn

Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the recipient domain. We recommend contacting the other email provider for further information about the cause of this error. The error that the other server returned was: 550 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try
550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or
550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at
550 5.1.1 http://support.google.com/mail/bin/answer.py?answer=6596 l8si3739851pbo.155 (state 14).

----- Original message -----

MIME-Version: 1.0
Received: by 10.68.73.229 with SMTP id o5mr4736514pbv.7.1327048057259; Fri, 20
Jan 2012 00:27:37 -0800 (PST)
X-BloggerMail: de3b178601d517fb127763dbf2c486abf4bc850e
Message-ID: <f46d041b47260d8a3f04b6f1742e@google.com>
Date: Fri, 20 Jan 2012 08:27:37 +0000
Subject: =?UTF-8?B?W1RpbiB04bupYyBuaMOgIMSR4bqldCwgYuG6pXQgxJHhu5luZyBz4bqjbiwgdGhvbmcgdA==?=
=?UTF-8?B?aW4gbmhhIGRhdF0gTmfDoHkgMTkvMSwgQ8O0bmcgdHkgY+G6p3UgSSBUaMSDbmcgTG9uZyB2w6AgUw==?=
=?UTF-8?B?4bufIEdpYW8gdGjDtG5nIHbhuq1uIHThuqNpIEzDoG8gQ2FpIMSRw6MgdOG7lSBjaOG7qWMgbOG7hSB0?=
=?UTF-8?B?aMO0bmcgeGUga+G7uSB0aHXhuq10IGPhuqd1IEPhu5FjIEzhur91Lg==?=
From: nxt <buonnhadat.net@gmail.com>
To: binhndc@angia.com.vn
Content-Type: multipart/alternative; boundary=f46d041b47260d8a3304b6f1742b

Tỉnh Lào Cai thông xe kỹ thuật cầu Cốc Lếu mới

20/01/2012 09:10
Cầu Cốc Lếu. (Nguồn: Báo Lào Cai)

Ngày 19/1, Công ty cầu I Thăng Long và Sở Giao thông vận tải Lào Cai đã tổ
chức lễ thông xe kỹ thuật cầu Cốc Lếu.

Cách cửa khẩu quốc tế Lào Cai chưa đầy 200m, cầu Cốc Lếu nằm trên Quốc lộ
4D tại vị trí Km140+560 bắc qua sông Hồng nối 2 phường Lào Cai với phường
Cốc Lếu.

Cầu Cốc Lếu gồm 2 mố, 4 trụ, dài 250 m, rộng 16m, có 4 làn xe qua lại, với
tổng mức đầu tư trên 110 tỷ đồng. Công trình chia làm 2 gói thầu thi công.

Cây cầu này ban đầu do người Pháp xây cuối thập niên 1900 như một phần
trong kế hoạch phát triển tỉnh lỵ Lào Cai. Cây cầu đầu tiên có mặt cầu bằng
gỗ và chỉ dành cho các xe ôtô loại nhỏ, xe thô sơ và người đi bộ.

Sau đó, chính người Pháp đã phá sập cây cầu Cốc Lếu đầu tiên này trước khi
rút khỏi Lào Cai trong Chiến tranh Đông Dương.

Cuối thập niên 1950, với sự giúp đỡ của Liên Xô, Việt Nam đã xây dựng lại
cầu Cốc Lếu ở vị trí cũ. Cây cầu này có mặt đường bêtông cho phép xe tải
nhẹ đi qua. Cây cầu Cốc Lếu thứ ba hoàn thành vào tháng 4 năm 1994, dài
230m, phần dành cho xe cơ giới rộng 5,6m đủ cho hai làn xe, phần dành cho
xe thô sơ và người đi bộ gồm 2 làn hai bên mỗi làn rộng 1m. Cùng với sự
phát triển thông thương và vận tải, cây cầu trở nên nhỏ và có sức chịu tải
thấp.

Sau khi cầu Phố Mới được xây dựng, các xe tải nặng đều được hướng dẫn qua
sông Hồng bằng cầu này. Cầu Cốc Lếu chỉ còn phục vụ việc qua lại của xe ôtô
nhỏ, xe máy, xe thô sơ và người đi bộ.

No Response to "Delivery Status Notification (Failure)"

Leave A Reply