Sunday, 15 January 2012

Delivery Status Notification (Failure)

Posted on 19:02 by nxt

Delivery to the following recipient failed permanently:

truongoanh1976@yahoo.com.vn

Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the recipient domain. We recommend contacting the other email provider for further information about the cause of this error. The error that the other server returned was: 554 554 delivery error: dd Sorry your message to truongoanh1976@yahoo.com.vn cannot be delivered. This account has been disabled or discontinued [#102]. - mta1009.mail.sg1.yahoo.com (state 18).

----- Original message -----

MIME-Version: 1.0
Received: by 10.68.74.201 with SMTP id w9mr6564641pbv.0.1326682951073; Sun, 15
Jan 2012 19:02:31 -0800 (PST)
X-BloggerMail: de3b178601d517fb127763dbf2c486abf4bc850e
Message-ID: <f46d0417052f07448004b69c72f1@google.com>
Date: Mon, 16 Jan 2012 03:02:31 +0000
Subject: =?UTF-8?B?W1RpbiB04bupYyBuaMOgIMSR4bqldCwgYuG6pXQgxJHhu5luZyBz4bqjbiwgdGhvbmcgdA==?=
=?UTF-8?B?aW4gbmhhIGRhdF0gVMOhYyDEkeG7mW5nIHThu6sgbmjhu69uZyBkaeG7hW4gYmnhur9uIGPhu6dhIHRo?=
=?UTF-8?B?4buLIHRyxrDhu51uZyBi4bqldCDEkeG7mW5nIHPhuqNuIG7Eg20gMjAxMSBraGnhur9uIG5oaeG7gXUg?=
=?UTF-8?B?w70ga2nhur9uIGNobyBy4bqxbmcgbsSDbSAyMDEyIHPhur0gbMOgIHRo4budaSBj4bunYSBi4bqldCA=?=
=?UTF-8?B?xJHhu5luZyBz4bqjbiBo4bqhbmcgdHJ1bmcga2hpIG5ow6AgxJHhuqd1IGPGoSByw7p0IGThuqduIHY=?=
=?UTF-8?B?w6Aga2jDoWNoIGjDoG5nIGPDsyBuaHUgY+G6p3UgdGjhu7FjIHbhu4EgbmjDoCDhu58gc+G6vSBjw7Mg?=
=?UTF-8?B?Y8ahIGjhu5lpIGzhu5tuIMSR4buDIHPhu58gaOG7r3UgbG/huqFpIGjDrG5oIG7DoHku?=
From: nxt <buonnhadat.net@gmail.com>
To: truongoanh1976@yahoo.com.vn
Content-Type: multipart/alternative; boundary=f46d0417052f07447404b69c72ee

2012 là năm 'vàng' của bất động sản hạng trung

16/01/2012 09:30

Tác động từ những diễn biến của thị trường bất động sản năm 2011 khiến
nhiều ý kiến cho rằng năm 2012 sẽ là thời của bất động sản hạng trung khi
nhà đầu cơ rút dần và khách hàng có nhu cầu thực về nhà ở sẽ có cơ hội lớn
để sở hữu loại hình này.

Giới đầu cơ đang rút dần

Theo nhận định của CBRE, trong tình hình thị trường bất động sản Hà Nội
chứng kiến sự sụt giảm lớn về nguồn cung nhà ở trong quý cuối năm 2011,
tình trạng thiếu vốn mua nhà…, giới đầu cơ sẽ từ từ rút dần hoặc giảm hoạt
động.

Thông thường, quý 4 luôn có tỷ lệ mở bán lớn nhất trong năm. Tuy nhiên, xu
hướng này không còn đúng trong năm 2011 do chủ đầu tư điều chỉnh giảm số
lượng chào bán về gần cuối năm trước tình hình thị trường trầm lắng. Chỉ
tính riêng trong quý 4/2011, CBRE ghi nhận nguồn cung chào bán mới gồm
4.500 căn hộ, con số khá khiêm tốn so với 25.000 căn của cả năm 2011.

Giá chào bán thứ cấp giảm trên tất cả các phân khúc thị trường lên tới 3,5%
so với quý trước và 4% so với cả năm. Giá giảm khá sâu trong quý 4, chiếm
gần hết mức giảm giá của cả năm 2011.

Năm 2012 dự kiến chào đón 22.000 căn hộ từ 60 dự án. CBRE nhận định, khối
lượng giao dịch dự kiến giảm, khiến tỷ lệ bán hàng thành công của các dự án
sẽ thấp. Nguyên nhân chính được CBRE đưa ra là do trước bức tranh chung của
thị trường khiến tâm lý nhà đầu cơ đã thay đổi

Trước đây, nhóm đầu cơ tích cực mua bán căn hộ và qua đó thổi phồng khối

No Response to "Delivery Status Notification (Failure)"

Leave A Reply