Monday, 30 January 2012

Delivery Status Notification (Failure)

Posted on 23:30 by nxt

Delivery to the following recipient failed permanently:

binhndc@angia.com.vn

Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the recipient domain. We recommend contacting the other email provider for further information about the cause of this error. The error that the other server returned was: 550 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try
550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or
550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at
550 5.1.1 http://support.google.com/mail/bin/answer.py?answer=6596 e9si17647941pbc.80 (state 14).

----- Original message -----

MIME-Version: 1.0
Received: by 10.68.222.71 with SMTP id qk7mr8057027pbc.1.1327995037388; Mon,
30 Jan 2012 23:30:37 -0800 (PST)
X-BloggerMail: de3b178601d517fb127763dbf2c486abf4bc850e
Message-ID: <047d7b2ed9497796cd04b7cdf05c@google.com>
Date: Tue, 31 Jan 2012 07:30:37 +0000
Subject: =?UTF-8?B?W1RpbiB04bupYyBuaMOgIMSR4bqldCwgYuG6pXQgxJHhu5luZyBz4bqjbiwgdGhvbmcgdA==?=
=?UTF-8?B?aW4gbmhhIGRhdF0gVHJvbmcgYuG7kWkgY+G6o25oIGhp4buHbiBuYXksIMSR4buDIGPDsyB0aOG7gyB0?=
=?UTF-8?B?4bqhbyBuZ3Xhu5NuIHbhu5FuIGNobyB0aOG7iyB0csaw4budbmcgdsOgIGRvYW5oIG5naGnhu4dwIHY=?=
=?UTF-8?B?4bqrbiBjw7JuIGdp4bqjaSBwaMOhcCDEkcaw4bujYyBjaG8gbMOgIHLhuqV0IGto4bqjIHRoaSBuaMaw?=
=?UTF-8?B?IHRow6BuaCBs4bqtcCBxdeG7uSB0w6FpIHRo4bq/IGNo4bqlcCBi4bqldCDEkeG7mW5nIHPhuqNuIGhh?=
=?UTF-8?B?eSBtw7QgaMOsbmggcXXhu7kgdGnhur90IGtp4buHbSBuaMOgIOG7ny4uLg==?=
From: nxt <buonnhadat.net@gmail.com>
To: binhndc@angia.com.vn
Content-Type: multipart/alternative; boundary=047d7b2ed9497796bf04b7cdf059

Doanh nghiệp bất động sản phải thay đổi hoàn toàn

31/01/2012 11:10
Trong bối cảnh hiện nay, để có thể tạo nguồn vốn cho thị trường và doanh
nghiệp vẫn còn giải pháp được cho là rất khả thi như thành lập quỹ tái thế
chấp bất động sản hay mô hình quỹ tiết kiệm nhà ở...

Để hiểu rõ hơn về các quỹ này, PV đã có cuộc trao đổi với ông Phan Thành
Mai - Tổng thư ký Hiệp hội bất động sản Việt Nam.

* Trong năm 2011 nhiều dự án thiếu vốn buộc dừng triển khai vậy nhiều người
lo ngại 2012 sẽ là năm giải quyết hệ lụy này, ông đánh giá sao về điều này?

Khi thị trường bất động sản diễn biến xấu, rất nhiều những thành viên tham
gia hoạt động trên thị trường gặp nhiều hệ lụy khác nhau. Đối với chủ đầu
tư chịu nhiều áp lực khác nhau đặc biệt chủ đầu tư vay vốn ngân hàng. Khách
hàng cũng gặp nhiều khó khăn nhiều mặt bởi sản phẩm họ mua chưa được hình
thành... Tổng quan chính quyền và các cơ quan chức năng cũng phải đối mặt
với rất nhiều vấn đề.

* Năm 2012 sẽ là năm nhiều DN phải oằn lưng trả nợ vay ngân hàng không thưa
ông?

Điều này đối với các doanh nghiệp đầu tư có chiến lược không thật chính
xác. Doanh nghiệp có hoạt động đầu tư dàn trải vượt quá khả năng của mình
và phụ thuộc vào các nguồn vốn khác nhau không đúng kế hoạch của họ như vốn
tự có không đủ cân đối... thì thực sự khó khăn.

* Nhiều người lo ngại khi doanh nghiệp khó khăn, thiếu vốn thì họ gánh chịu
hệ lụy nhất định rằng có thể không lấy được nhà. Có giải pháp gì khắc phục
giải pháp này không thưa ông?

No Response to "Delivery Status Notification (Failure)"

Leave A Reply