Sunday, 15 January 2012

Delivery Status Notification (Failure)

Posted on 19:04 by nxt

Delivery to the following recipient failed permanently:

binhndc@angia.com.vn

Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the recipient domain. We recommend contacting the other email provider for further information about the cause of this error. The error that the other server returned was: 550 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try
550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or
550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at
550 5.1.1 http://mail.google.com/support/bin/answer.py?answer=6596 t7si22802950pbv.203 (state 14).

----- Original message -----

MIME-Version: 1.0
Received: by 10.68.74.201 with SMTP id w9mr6566905pbv.0.1326683052957; Sun, 15
Jan 2012 19:04:12 -0800 (PST)
X-BloggerMail: de3b178601d517fb127763dbf2c486abf4bc850e
Message-ID: <f46d0417052f19e71a04b69c7891@google.com>
Date: Mon, 16 Jan 2012 03:04:12 +0000
Subject: =?UTF-8?B?W1RpbiB04bupYyBuaMOgIMSR4bqldCwgYuG6pXQgxJHhu5luZyBz4bqjbiwgdGhvbmcgdA==?=
=?UTF-8?B?aW4gbmhhIGRhdF0gQ2jhu4kgbmdoZSBwaG9uZyB0aGFuaCBz4bq9IGPDsyBt4buZdCB2w7luZyBxdXkg?=
=?UTF-8?B?aG/huqFjaCBuw6BvIMSRw7MsIG5nxrDhu51pIGTDom4gbOG6rXAgdOG7qWMgxJF1YSBuaGF1IHBow6Ju?=
=?UTF-8?B?IGzDtCBzYW4gbuG7gW4sIHLhu5NpIGdpw6EgxJHhuqV0IMSRxrDhu6NjIMSR4bqpeSBsw6puLCBuaMOg?=
=?UTF-8?B?IOKAnOG6o2/igJ0gY8WpbmcgbeG7jWMgdHLDoG4gbGFu?=
From: nxt <buonnhadat.net@gmail.com>
To: binhndc@angia.com.vn
Content-Type: multipart/alternative; boundary=f46d0417052f19e70b04b69c788e

Liều lĩnh mua đất, xây nhà

16/01/2012 08:30

Chỉ nghe phong thanh sẽ có một vùng quy hoạch nào đó, người dân lập tức đua
nhau phân lô san nền, rồi giá đất được đẩy lên, nhà "ảo" cũng mọc tràn lan
Trung tâm "TP mới" Nhơn Trạch - Đồng Nai thời gian qua phát triển hết sức ì
ạch, thị trường bất động sản dường như hoàn toàn đóng băng. Thế nhưng, việc
mua bán nhà đất ở vùng ven khu vực này lại hết sức náo nhiệt.

Toàn đất nông nghiệp

Một ngày cuối năm, chúng tôi đến khu vực ấp Bến Cam, xã Phước Thiền - Nhơn
Trạch. Khi mới tới đầu một con hẻm, bất ngờ một thanh niên chặn đầu xe
chúng tôi, sỗ sàng: "Mua đất hả? Vào đây xem đi, dịp này đang rẻ, không lâu
nữa đất lên giá thì không mua nổi đâu!".

Nói rồi, anh ta dẫn chúng tôi đến một mảnh đất rộng hơn 100 m2, được phân
lô và rào cắm bằng những cọc tre tạm bợ, cỏ mọc um tùm. Đây là đất nông
nghiệp, vốn không được phép xây nhà. Xung quanh đó, những thửa đất còn tươi
mới dấu đào xới của việc phân lô, sang nền. Những khoảnh đất rộng này cách
đây chưa lâu người ta còn trồng các loại cây nông nghiệp nhưng nay thì bỏ
không.

Một khu đất nông nghiệp được phân lô, san nền, xây nhà tại xã Phước Thiền –
Nhơn Trạch

Chê vị trí xấu, chúng tôi bỏ đi. Đến một con hẻm khác thuộc ấp Trầu, xã
Phước Thiền, chúng tôi bị 2 người đàn ông và một phụ nữ vây quanh. Một
người đàn ông dọ hỏi: "Tìm mua đất cất nhà hả? Công nhân hả? Muốn mua vị
trí thế nào, khả năng tiền bạc bao nhiêu, nói để tui đi tìm và chỉ giúp

No Response to "Delivery Status Notification (Failure)"

Leave A Reply