Monday, 30 January 2012

Delivery Status Notification (Failure)

Posted on 23:31 by nxt

Delivery to the following recipient failed permanently:

binhndc@angia.com.vn

Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the recipient domain. We recommend contacting the other email provider for further information about the cause of this error. The error that the other server returned was: 550 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try
550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or
550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at
550 5.1.1 http://support.google.com/mail/bin/answer.py?answer=6596 z7si25430781pbm.213 (state 14).

----- Original message -----

MIME-Version: 1.0
Received: by 10.68.226.10 with SMTP id ro10mr1801609pbc.6.1327995094844; Mon,
30 Jan 2012 23:31:34 -0800 (PST)
X-BloggerMail: de3b178601d517fb127763dbf2c486abf4bc850e
Message-ID: <e89a8ff250cee447c004b7cdf31c@google.com>
Date: Tue, 31 Jan 2012 07:31:34 +0000
Subject: =?UTF-8?B?W1RpbiB04bupYyBuaMOgIMSR4bqldCwgYuG6pXQgxJHhu5luZyBz4bqjbiwgdGhvbmcgdA==?=
=?UTF-8?B?aW4gbmhhIGRhdF0gTmd14buTbiB0aW4gdOG7qyBC4buZIFTDoGkgbmd1ecOqbiB2w6AgTcO0aSB0csaw?=
=?UTF-8?B?4budbmcgY2hvIGhheSBjxqEgcXVhbiBuw6B5IHPhur0gdHLDrG5oIGThu7EgdGjhuqNvIEx14bqtdCA=?=
=?UTF-8?B?xJDhuqV0IMSRYWkgc+G7rWEgxJHhu5VpIMSR4buDIHRyw6xuaCBDaMOtbmggcGjhu6cgdsOgbyB0aMOh?=
=?UTF-8?B?bmcgNiB04bubaSwgdHLGsOG7m2Mga2hpIGThu7EgdGjhuqNvIGNow61uaCB0aOG7qWMgxJHGsOG7o2Mg?=
=?UTF-8?B?dHLDrG5oIGzDqm4g4bumeSBiYW4gVGjGsOG7nW5nIHbhu6UgUXXhu5FjIGjhu5lpIHbDoG8gdGjDoW5n?=
=?UTF-8?B?IDgu?=
From: nxt <buonnhadat.net@gmail.com>
To: binhndc@angia.com.vn
Content-Type: multipart/alternative; boundary=e89a8ff250cee447a804b7cdf319

Tháng 6, trình dự thảo Luật đất đai sửa đổi

31/01/2012 10:40


Nguồn tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho hay cơ quan này sẽ trình dự
thảo Luật Đất đai sửa đổi để trình Chính phủ vào tháng 6 tới, trước khi dự
thảo chính thức được trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 8.

Tuy nhiên, trước khi hoàn tất dự thảo này, Bộ sẽ tập trung tổng kết việc
thi hành Luật Đất đai hiện hành cũng như tổng kết việc thực hiện Nghị quyết
Trung ương 7 (khóa IX) về đổi mới chính sách, pháp luật đất đai trong thời
kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các báo cáo tổng kết này sẽ được hoàn tất và báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí
thư cho ý kiến trong tháng 3/2012.

Trước đó, tại kỳ họp Quốc hội cuối năm 2011, Quốc hội đã thông qua Nghị
quyết về kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 và quy hoạch sử dụng đất
2011-2020, trong đó Quốc hội cũng đã đề nghị Chính phủ khẩn trương nghiên
cứu, sửa đổi Luật Đất đai để sớm trình Quốc hội thời gian tới


--
Được đăng bởi nxt tới Tin tức nhà đất, bất động sản, thong tin nha dat vào
ngày 1/30/2012 11:31:00 CH

No Response to "Delivery Status Notification (Failure)"

Leave A Reply