Friday, 20 January 2012

Delivery Status Notification (Failure)

Posted on 00:27 by nxt

Delivery to the following recipient failed permanently:

binhndc@angia.com.vn

Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the recipient domain. We recommend contacting the other email provider for further information about the cause of this error. The error that the other server returned was: 550 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try
550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or
550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at
550 5.1.1 http://support.google.com/mail/bin/answer.py?answer=6596 b6si3699496pbc.265 (state 14).

----- Original message -----

MIME-Version: 1.0
Received: by 10.68.199.73 with SMTP id ji9mr4731650pbc.5.1327048043718; Fri,
20 Jan 2012 00:27:23 -0800 (PST)
X-BloggerMail: de3b178601d517fb127763dbf2c486abf4bc850e
Message-ID: <e89a8f6470b93eed3c04b6f17369@google.com>
Date: Fri, 20 Jan 2012 08:27:23 +0000
Subject: =?UTF-8?B?W1RpbiB04bupYyBuaMOgIMSR4bqldCwgYuG6pXQgxJHhu5luZyBz4bqjbiwgdGhvbmcgdA==?=
=?UTF-8?B?aW4gbmhhIGRhdF0gVGhhbmggdHJhIENow61uaCBwaOG7pyB24burYSBjw7RuZyBi4buRIGvhur90IGx1?=
=?UTF-8?B?4bqtbiBjw7RuZyB0w6FjIHF1eSBob+G6oWNoIHPhu60gZOG7pW5nIMSR4bqldCB04bqhaSBUUC5IQ00g?=
=?UTF-8?B?Z2lhaSDEkW/huqFuIDIwMDEtMjAxMCwgdGhlbyDEkcOzIMSRw6MgcGjDoXQgaGnhu4duIG5nw6JuIHM=?=
=?UTF-8?B?w6FjaCBuaMOgIG7GsOG7m2MgdGjhuqV0IHRob8OhdCA1ODMsNjc4IHThu7cgxJHhu5NuZyB04burIHF1?=
=?UTF-8?B?4bqjbiBsw70gc+G7rSBk4bulbmcgxJHhuqV0Lg==?=
From: nxt <buonnhadat.net@gmail.com>
To: binhndc@angia.com.vn
Content-Type: multipart/alternative; boundary=e89a8f6470b93eed1f04b6f17366

TP.HCM: Thất thoát hơn 583 tỷ đồng từ quản lý sử dụng đất

20/01/2012 09:20

Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận công tác quy hoạch sử dụng đất tại
TP.HCM giai đoạn 2001-2010, theo đó đã phát hiện ngân sách nhà nước thất
thoát 583,678 tỷ đồng từ quản lý sử dụng đất.
Nhiều chủ đầu tư dự án còn nợ tiền sử dụng đất và chưa thực hiện đầy đủ các
quy định về nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nướcKiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ đã xác định nhiều chủ dự án dù
nộp đủ tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế nhưng do cơ quan
thuế tính toán, xác định vị trí và tạm thu tiền sử dụng đất không đúng quy
định nên Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ kiến nghị truy thu.

Cụ thể, một số công ty bị kiến nghị truy thu số tiền rất lớn như: Công ty
cổ phần Đầu tư xây dựng nhà bị kiến nghị truy thu 244,549 tỷ đồng; Công ty
TNHH Tấn Trường 103,919 tỷ đồng; Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận
24,855 tỷ đồng…

Thanh tra Chính phủ cũng cho biết, trong giai đoạn này, nhiều chủ đầu tư dự
án còn nợ tiền sử dụng đất và chưa thực hiện đầy đủ các quy định về nghĩa
vụ tài chính với ngân sách nhà nước. Trong khi đó, các cơ quan thuế lại
chưa tính đúng, tính đủ và hạch toán chi phí chưa đúng, dẫn đến gây thất
thoát cho ngân sách nhà nước.


--
Được đăng bởi nxt tới Tin tức nhà đất, bất động sản, thong tin nha dat vào
ngày 1/20/2012 12:27:00 SA

No Response to "Delivery Status Notification (Failure)"

Leave A Reply