Sunday, 22 January 2012

Diep Pham mentioned you on Facebook

Posted on 19:08 by nxt

facebook
Diep Pham mentioned you in a comment.
Diep đã viết: "Nông Công Tử Nguyet Nguyen Nga Phung Thanh Vân Phạm Phạm Thành Trung Hoài Nam Đỗ Duong Van Hoai Wish Do Thành Vũ Thành ViBi"
Trả lời email này để bình luận ảnh này.
Xem Bình luận
Tin nhắn này đã được gửi tới buonnhadat@att.net. Nếu bạn không muốn nhận những email này từ Facebook trong tương lai hoặc ngưng việc dùng email để đề nghị kết nối bạn bè, vui lòng nhấp vào hủy đăng ký
Facebook, Inc. Attention: Department 415 P.O Box 10005 Palo Alto CA 94303

No Response to "Diep Pham mentioned you on Facebook"

Leave A Reply