Sunday, 22 January 2012

Dũng Đặng đã tag 1 ảnh của bạn trên Facebook

Posted on 11:07 by nxt

facebook
Dũng Đặng đã thêm một bức ảnh có mặt bạn.
Xem ảnh
Đến trang thông báo
Tin nhắn này đã được gửi tới buonnhadat@att.net.

No Response to "Dũng Đặng đã tag 1 ảnh của bạn trên Facebook"

Leave A Reply