Thursday, 5 January 2012

hi

Posted on 17:39 by nxt

Happy new year,
My name is Fanta i was impressed when i saw your page http://raovat.buonnhadat.net/ and
am interested to this, email me so that i can send you my photo and tell
you area of interest.

--
Bạn nhận được thư này vì bạn đã được đăng ký vào nhóm Google Groups "SÀN BẤT ĐỘNG SẢN ONLINE".
Để đăng bài lên nhóm này, hãy gửi email đến Sanbatdongsan_online@googlegroups.com.
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này, hãy gửi email tới Sanbatdongsan_online+unsubscribe@googlegroups.com.
Để biết tùy chọn khác, hãy truy cập nhóm này tại http://groups.google.com/group/Sanbatdongsan_online?hl=vi.

No Response to "hi"

Leave A Reply