Thursday, 19 January 2012

Là người đầu tiên để trò chuyện với những cô gái mới ở Việt Nam

Posted on 20:41 by nxt

Là người đầu tiên để trò chuyện với những cô gái mới ở Việt Nam

Trò chuyện với họ ngay!
Hợp nhau và gặp gỡ!
Đội Badoo

P.S: Để được an toàn, có gắng nói chuyện qua điện thoại trước khi đồng ý gặp gỡ ai đó

Đây là hộp thư chỉ dành cho việc gởi tin nhắn. Việc trả lời tin nhắn này thì không được theo dõi hay hồi âm. Bạn đã nhận được tin nhắn này như là một người sử dụng Badoo đã đăng ký, để kiểm soát những email mà bạn nhận vui lòng thay đổi thiết lập của bạn.

No Response to "Là người đầu tiên để trò chuyện với những cô gái mới ở Việt Nam"

Leave A Reply