Monday, 30 January 2012

Nguyen tuan anh đã để lại một tin nhắn cho bạn...

Posted on 21:02 by nxt

Nguyen tuan anh đã để một tin nhắn cho bạn...

Người gởi và nội dung của nó sẽ được hiển thị đến bạn và bạn có thể xóa nó bất kỳ lúc nào. Bạn có thể ngay lập tức trả lời nó, sử dụng hệ thống trao đổi tin nhắn. Để khám phá những gì trong tin nhắn, chỉ cần theo liên kết này:

Kiểm tra tin nhắn...Một số người vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi bạn bè:

Sergio
Hà Nội, Việt Nam
Julia
Hà Nội, Việt Nam
 
Ruby Lee
Hà Nội, Việt Nam
 


Email này là một phần trong quá trình phân phát của chúng tôi cho tin nhắn được gởi bởi Nguyen tuan anh. Nếu bạn vô tình nhận được tin nhắn này, vui lòng phớt lờ nó. Chẳng bao lâu sau, tin nhắn sẽ được xóa.

Tận hưởng niềm vui!
Đội Badoo

Bạn đã nhận email này, bởi vì một thành viên Badoo đã để lại một tin nhắn cho bạn trên Badoo. Email này được gởi tự động và việc trả lời tin nhắn này sẽ không được theo dõi hay hồi âm. Nếu bạn không muốn nhận thêm bất kỳ tin nhắn nào từ Badoo, vui lòng chọn vào đây.

No Response to "Nguyen tuan anh đã để lại một tin nhắn cho bạn..."

Leave A Reply